Otkazana Skupština Elektroprivrede BiH

Na zahtjev većinskog dioničara Društva – Federacije Bosne i Hercegovine otkazana je Trideset i sedma Skupština Elektroprivrede BiH zakazana za 26.11.2015. godine u Sarajevu.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 18.11.2015 11:36
Na dnevnom redu Skupštine bilo je, između ostalog, razrješenje šest članova Nadzornog odbora u ime državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani. 
Naime, na sjednici 26. avgusta imenovano je šest predloženih kandidata do okončanja konkursne procedure, a najduže za period do najviše tri mjeseca. Budući da je ovaj period istekao nužno je razrješenje članova Nadzornog odbora i imenovanje novih. 

Vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora Elektroprivrede u ime državnog kapitala su Enver Agić, Milenko Obad, Selvedin Subašić, Izudin Džafić, Elvir Nezirević i Jakub Dinarević. 

U međuvremenu u Vladu Federacije BiH je ušao SBB kao koalicioni partner SDA i HDZ, i kako smo izvijestili postoji mogućnost da će kadrovi SBB zauzeti neke od pozicija u Elektroprivredi BiH i BH Telecomu usljed čega je potrebno posložiti novu kadrovsku križaljku.

(indikator.ba)