Neophodno konstantno usavršavanje menadžera

Edukacija i konstantno lično usavršavanje menadžera iz privatnih ili javnih preduzeća i institucija, donosilaca odluka i poslovne zajednice, značajno će doprinijeti efikasnijem i efektivnijem poslovanju, boljem kreiranju politika i korištenju potencijala svih firmi, ali i razvoju njihovih kompetencija i motivacije za unapređenje privrede.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 17.11.2015 14:25
Forumu je prisustvovalo oko 200 učesnika iz najvažnijih javnih preduzeća, domaćih i međunarodnih privatnih kompanija, predstavnika institucija Republike Srpske, lokalnih zajednica, kao i stručna  javnost.

-Privredna komora prepoznaje značaj Poslovnog foruma menadžera naročito kad je u pitanju javni sektor i menadžere u javnim preduzećima. Mi moramo poslovanje u javnom sekotru podići na mnogo viši nivo, a menadžeri moraju biti efkasni i moraju sve elemente koji nisu u interesu njihove ekonomičnosti i profitabilnosti izbaciti iz svojih strateških planova za naredni period - izjavio je Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banjaluka - partnera Poslovnog foruma menadžera.

Organizaciji Foruma prethodilo je prvo istraživanje stavova menadžera, s ciljem upoznavanja s aspektima i uslovima rada s kojima se susreću ljudi koji obavljaju upravljačke i menadžerske poslove u privatnim i javnim kompanijama, institucijama, organizacijama i nevladinom sektoru.

Rezultati ovog istraživanja su predstavljeni na Forumu.

-Imajući u vidu da se uloga menadžera  ne doživljava jednako u privatnom i javnom sektoru, a da je zakon potpunu odgovornost locirao na menadžere - posebno onaj nivo koji se naziva top management, pojavila se ideja o formiranju Inicijativnog odbora za osnivanje Asocijacije menadžera u Republici Srpskoj po uzoru na srbijansku i crnogorsku asocijaciju menadžera. Asocijacija će svoj angažman i aktivnosti fokusirati na zalaganje da postane poveznica između domaćih i evropskih menadžera, ali i na povećavanju nivoa menadžerskih vještina. Jasno, krajnji cilj je jačanje kompetencija u upravljanju kompanijama u Republici Srpskoj - najavio je Milan Radović, generalni direktor Nove banke a.d. Banja Luka.

Iz Centra za edukaciju „Pro Educa“ je saopćeno da su prepoznali značaj i korist koju cijela privreda može imati od povezivanja najsposobnijih menadžera u privredi Republike Srpske, kao i razmjene znanja i iskustava te kontinuirane edukacije onih koji rukovode i preuzimaju odgovornost za svakodnevno poslovanje i funkcionisanje organizacija.

(Fena)