"Dječija nedjelja" je radost za najmlađe

Uz prigodan muzičko-zabavni program, danas je u Domu mladih na Skenderiji upriličena svečanost zatvaranja "Dječije nedjelje“ u Kantonu Sarajevu.

Šarenoj i veseloj atmosferi danas su doprinijeli mališani vrtića Djeca Sarajeva, Doma za djecu bez roditeljskog staranja, učenici osnovnih i srednjih škola s područja Kantona Sarajevo, kao i Klub ritmičke gimnastike "Bosna gym". 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS svake godine organizuje "Dječiju nedjelju“, a ove godine je saradnja s partnerskim nevladinim organizacijama i javnim ustanova podignuta na viši nivo.

- Kroz različite programe željeli smo da vidimo kakva je dječija zaštita, gdje je danas naša porodica, te je svako na svoj način na okruglim stolovima, radnim sastancima, prezentirao aktivnosti, te ukazao na to kakve korake treba poduzeti u budućnosti kako bismo zaštitili porodicu - kazao je Feni pomoćnik ministra za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Mesud Peljto.
 
Dodaje da je u projektu "Dječija nedjelja“ ove godine po prvi puta učestvovalo 48 vladinih i 30 nevladinih organizacija, koji su u partnerstvu s roditeljima djece organizirali različite edukativne sadržaje. 

- Ovo je i pokazatelj da moramo biti partneri, vladin i nevladin sektor, da bismo imali dobre rezultate. Uspostavljena su brojna partnerstva i drugarstva, i poslali smo jednu pozitivnu sliku a to je 'zdrava porodica - zdrava i država' - naglasio je Peljto. 

Koordinator projekta Dijana Simanić kaže da je ove godine bilo upriličeno više od 140 programa, edukativne radionice, predstave, izložbe dječijih radova, a novina je bio i Sajam za dijete i porodicu pod nazivom "Naši putokazi“, koji je organiziran u cilju predstavljanja institucionalne podrške za dijete i porodicu na nivou Kantona. 

"Dječija nedjelja“ se održava u prvoj sedmici oktobra, a ove godine je u Kantonu Sarajevo organizirana od 5. do 10. oktobra. Organizatori su bili Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i Kantonalna javna ustanova "Porodično savjetovalište". 

(Fena)