Alimanović: Šumarstvo je strateški sektor

Vodeći stručnjaci iz privrede i nauke ove sedmice na međunarodnoj konferenciji Adriatic Wood Days analizirali su stanje šumarstva, prerade drveta, energije iz drveta, proizvodnje namještaja i pripadajućih kreativnih industrija i zaključili da je regionalna povezanost u ovim oblastima neophodnost.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 10.10.2015 11:06
Na konferenciji koja je održana u Dubrovniku od 4. do 9. oktobra učestvovali su i predstavnici iz BiH - Privredne komore Federacije BiH, Hercegbosanskih šuma Kupres, Drvnog klastera Hercegovina, Šumarskog fakulteta Sarajevo i kompanija drvnog sektora. 

- Konferencija je održana pod motom "Trebaju li šumski resursi u prvom redu biti dostupni evropskoj industriji koja nam vraća gotove proizvode ili domaćim kompanijama za proizvodnju finalnih proizvoda koji se izvoze u EU i šire - kazala je za Fenu predstavnica Privredne komore FBiH Šemsa Alimanović. 

Najveći interes, po njenim riječima, iskazan je za temu marketinga i trgovine drvetom, te biomase i energije iz drveta. Tradicionalno, drvnoprerađivačke firme pokazale su veliki interes za razmjenu stajališta s predstavnicima šumarstva koji su glavni dobavljači drvne sirovine. 

- Potencijali šumarstva i drvne industrije nisu dovoljno afirmirani. Organi vlasti na svim nivoima, lokalne zajednice, komore, kompanije i nevladin sektor trebaju se zajednički angažirati na promociji i marketingu ovog sektora. U odnosu na zemlje regije veliki problem u FBiH je što još nije donesen zakon o šumama, ali nas to ne sputava da naš cilj bude da drvni sektor promovišemo kao strateški sektor u FBiH i BiH - naglasila je Alimanović. 

Navela je da je na konferenciji prezentiran podatak da je u zemljama regije dostupno više od 20 miliona m3 drvne mase namijenjene preradi i više od 30 miliona m3 ogrjevnog drveta. Radi se o značajnom potencijalu koji predstavlja dobru osnovu za budući razvoj sektora. 

Adriatic Wood Days organizirao je Drvni klaster Hrvatske, a jedan od suorganizatora je Tehnički fakultet iz Bihaća. Održano je pet tematskih povezanih, ali programski odvojenih međunarodnih konferencija iz područja šumarstva, prerade drveta, energije iz drveta, proizvodnje namještaja i pripadajućih kreativnih industrija. 

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici evropskih institucija i asocijacija iz Bruxellesa, vodeće kompanije iz EU, predstavnici sektora iz SAD-a, Rusije, Indije i Kine. 

-Zaključeno je da je regionalna povezanost neophodna, što praktično znači da zemlje regije pojedinačno imaju male šanse na svjetskom tržištu u odnosu na, naprimjer, skandinavske zemlje, Kanadu, SAD i druge.
 
(Fena)