Kanton Sarajevo: Nove uprave u javnim ustanovama

Vlada Kantona Sarajevo je na 17. sjednici dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" da se Sanita Alagić imenuje za direktoricu ove ustanove.

  • Kategorija Politika
  • Objavljeno 09.10.2015 23:34

Saglasnost Vlade dobio je i Školski odbor Osnovne škole „Čengić -Vila I” Sarajevo da Nerminu Sabljicu, profesora kulture življenja imenuje za direktora škole.

Vlada je danas donijela rješenje kojim se u Nadzorni odbor Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo, kao predstavnik suosnivača - Kantona Sarajevo imenuje doc. dr. sci. med. Amela Sofić, spec. radiodijagnostike. Predstavnika Kantona Sarajevo u Nadzorni odbor Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo imenuje Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministra zdravstva.

Vlada je, zbog isteka mandata, razriješila dužnosti Edina Mustafića sa mjesta direktora MESS-a, Međunarodnog teatarskog festivala Scena te dala saglasnost Upravnom odboru ove Javne ustanove da imenuje Lejlu Hasanbegović za vršioca dužnosti direktora, do okončanja konkursne procedure, a najduže šest mjeseci od dana njenog imenovanja.

Nakon što skupština Kantona nije usvojila izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2014. godinu Vlada je razriješila dužnosti direktoricu JU »Muzej Sarajeva« Amru Madžarević, zatim direktora »Kamernog teatra 55« Dragana Jovičića te direktora »Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo” Muniba Buljinu. Iz istog razloga, dužnosti su razriješeni predsjednik i članovi UO JU ”Muzeji Sarajeva” i JU ”Kamernog teatra 55” te imenovala na ove pozicije vršioce dužnosti, do okončanja procedure javnog konkursa.

Vlada Kantona Sarajevo prihvatila je danas Nacrt Strateške platforme Strategije Kantona Sarajevo do 2020. kao dobru podlogu za dalji rad na utvrđivanju mjera i projekata Strategije razvoja Kantona Sarajevo.

Članovi Kantonalnog odbora za razvoj moraju uključiti sve aktere iz ministarstva u proces utvrđivanja prijedloga mjera i projekata za Strategiju razvoja Kantona Sarajevo 2020. Sve institucije Kantona Sarajevo obavezne su da sarađuju sa članovima Kantonalnog odbora za razvoj u procesu utvrđivanja prijedloga mjera i projekata, kao i u svim potrebnim aktivnostima u funkciji izrade Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2020, jedan je od zaključaka sa današnje sjednice Vlade Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Press službe KS.

(Fena)