„Kupujmo domaće“ je posebno zaslužno za smanjenje deficita

Piše: Nedžad Biberović, Marketing menadžer Mesne industrije OVAKO

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 13.11.2015 15:18
Bosna i Hercegovina je, po podacima Vanjskotrgovinske komore BiH (VTKBiH) o vanjskotrgovinskoj razmjeni za devet mjeseci 2015. godine, ostvarila izvoz u vrijednosti od 6.869.638.258 KM, što pokazuje da je izvoz uvećan za 254.913.699 KM ili 3,85 posto u odnosu na isti period prošle godine. Uvoz u BiH za isti period iznosi 11.452.501.432 KM, što je manje za 159.739.050 KM ili 1,38 posto u odnosu na devet mjeseci prethodne godine.

Direktor Sektora za makroekonomski sistem u VTKBiH Momir Tošić kazao je da su ovakve promjene rezultirale pokrivenošću uvoza izvozom od 60 posto, što je više za tri posto u odnosu na isti period prošle godine, a da je deficit smanjen za cijelih 8,3%.

Ovo su svakako brojke koje ohrabruju i koje, ako ih dobro budemo analizirali, ukazuju na formulu kako dalje raditi na poboljšanju ekonomskih prilika u Bosni i Hercegovini. Teško je izdvojiti samo jedan faktor koji je doprinio ovom pozitivnom rezultatu, ali se sa sigurnošću može tvrditi koji je od tih faktora zaslužio najveće pohvale javnosti.

Najzaslužniji za promjenu u načinu razmišnjalja su sigurno građani Bosne i Hercegovine i Udruženje „Kupujmo i koristimo domaće“ (KKD) koje ove godine obilježava 10 godina postojanja i uspješnog rada. Za Udruženje je 2015. godina bila jubilarna i najuspješnija do sada. Zajedno sa još 26 bh. kompanija Udruženje je na proljeće pokrenulo do sada najveću i najznačajniju medijsku i marketing kampanju pod nazivom „Upalimo svijetlo u BiH“. Takva združena akcija 26 firmi i udruženja KKD predvođena Admirom Kapom, polučila je odlične rezultate kako za firme tako i za bh. ekonomiju. Građani su kroz tri mjeseca kampanje dali svoj ogroman doprinos aktivnim učešćem i širenjem ove ideje posebno preko društvenih mreža.

Gledano hronološki nakon toga nastupila je kriza sa izvozom mlijeka na tržište EU koje je inicirala Hrvatska. Tokom te krize vidjelo se da smo sebi najpreči i da nam niko neće pomoći ako ne pomognemo sami sebi u okviru granica Bosne i Hercegovine. Iako ovo može zvučati kao otrcana parola ona to ipak nije, nego je sušta činjenica.  

Zadovoljni rezultatom prve kampanje i rastom prodaje, kako u trgovinskom tako i u proizvodnom sektoru, KKD zajedno sa domaćim firmama pokreće i drugu kampanju pod nazivom „Volimo BiH“. Ovaj put su se priključile i nove kompanije koje su izrazile želju da podrže ovu opštekorisnu akciju. S početkom otkobra 2015. godine počela je i druga ovogodišnja kampanja.

Pored svih političkih blokada koje su se desile ove godine, pokazalo se da privredni sektor na čelu sa ekipom „Kupujmo domaće“ postiže rezultate i u skoro nemogućim uslovima. Deficit je prvi put u posljednjih 20 godina nakon rata značajno smanjen za cijelih 8,3%. Kupovati i koristiti domaće nije samo primjenjivo na hranu i kućne potrepštine. Domaći su i naši sportisti, proizvođači, potrošači, umjetnici, kulturni radnici, naučnici, studenti i svi građani bilo da žive u BiH ili van nje.

Ono što zabrinjava jeste izostanak podrške države u kompletnoj ovoj pozitivnoj priči. Dok su se političke opcije bavile rasopdjelom pozicija tokom cjele godine niko nije našao za shodno da se bavi istinskim problemom, a to je jačanjem bh. ekonomije. Jedini svjetli primjer koji možemo izdvojiti jeste ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa gospodin Mirko Šarović koji je poduzimao konkretne mjere i borio se da bh. proizvodi ugledaju tržište Evropske unije.

Postoji nada da će nakon ovih rezultata koji su argumentovani konkretnim brojkama bh. vlasti na svim nivoima, naći za shodno da se aktivno uključe u promociju BH privrede. Ovu pozitivnu priču ne smijemo zaustaviti ako sebi želimo dobro. Uvoznici sigurno nisu zadovoljni ove godine sa poslovnim rezultatima, ali domaće kompanije koje su učestvovale u ovim kampanjama očigledno jesu. Ostale su stotine miliona KM u državi koje nisu potrošene za uvoz robe koju mi imamo. Zato, držimo se zajedno i smanjimo ovaj deficit još više u 2016. godini, jer to je jedini put privrednog oporavka naše zemlje.

(Nedžad Biberović)