Dijaspora: Inovacijama se uljučiti u bh. ekonomiju

Učesnici „Trećeg biznis foruma bh. dijaspore „BHdiaFor 2015“ predlažu kreiranje inovativnih ideja i sistemskog pristupa prilikom realizacije programa i projekata za efikasnije uključivanje dijaspore u ekonomske tokove u BiH.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 09.10.2015 16:43
To se posebno odnosi na sektor trgovine, investicija i prijenos znanja i zagovaranje. 

U zaključcima ovog skupa, čiji je organizator Asocijacija „Naša perspektiva“, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH,  navedeno  je da postoji dobra volja i načelna spremnost članova dijaspore, domaćih i stranih privrednika, vlasti i nevladinog sektora u BiH, kao i međunarodnih vladinih i nevladinih agencija da unaprijede i stave u funkciju programe podrške za razvoj saradnje s dijasporom i da ubrzaju kvalitet njenog uključivanja u ekonomske tokove i privredni razvoj BiH. 

Između ostalog je precizirano da pozitivni primjeri dobre prakse ulaganja članova dijaspore u lokalnim zajednicama u BiH su dokaz takve spremnosti i zajedničkog djelovanja. 

Norveški model ulaganja u sektor poljoprivrede, koji se promiviše u BiH, predstavlja pozitivan model i za druge sektore i partnere iz zemlje i inostranstva. 

Rečeno je i da koncept organizovanja velikih godišnjih poslovnih foruma s bh.dijasporom predstavlja važan mehanizam podrške uvezivanja i promocije aktivnosti svih relevatnih aktera radi unapređenja ekonomskog razvoja u BiH. 

Na forumu je iznesen stav i da je uloga učešća bh.dijaspore najizraženija u područjima trgovine, investicija i prijenosa znanja, vještina i tehnologija te da BiH ima značajan potencijal za razvoj u perspektivnim privrednim sektorima, kao što su informacione tehnologije, poljoprivreda, energetika, drvna i metalska industrija, turizam... 

BiH ima oko dva miliona iseljenika, a nivo registrovanih novčanih transfera iz inostarstva iznosi oko 3,5 milijardi KM, što predstavlja oko 13 posto učešća u BDP-u BiH, ne uključuje doznake iz stranih penzionih fondova. 

Procjenjuje se da je iznos novčanih doznaka i dvostruko veći, putem tzv „neformalnih“ novčanih transfera. 

Na skupu su predstavljeni brojni investicioni projekti, primjeri dobre prakse dijasporskih investicija u raznim sektorima, iskustva drugih zemalja u radu s dijasporama, itd. 

Do sada je forum okupio više od 500 učesnika iz BiH i inostranstva, te je putem upitnika obuhvaćeno i mapirano  više od 1.000 članova zajednice dijaspore, potencijalnih investitora i uspješnih menadžera iz 40 zemalja. 

Poseban fokus ovogodišnjeg skupa bio je na sektoru turizma, IT outsorcinga, poljoprivrede, te obnovljivih izvora energije, koji su se u proteklim godinama pokazali kao najatraktivniji za članove zajednice dijaspore. 

(Fena)