Zemalje bivše SFRJ o sukcesiji imovine u Sarajevu

Nakon šest godina u Sarajevu su sastao Stalni zajednički odbor visokih predstavnika zemalja nasljednica bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) koji, do sada protiče dobro.

  • Kategorija Politika
  • Objavljeno 12.11.2015 17:05
Sastankom predsjedava zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara i ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda koji je u izjavi medijima nakon prvog dijela sjednice kazao kako je posljednji sastanak održan u Beogradu 2009. godine, te da je stoga ponovno okupljanje predstavnika pomenutih zemalja izuzetan uspjeh. 

"Jako puno pitanja je neriješeno i nedefinisano. Sastanak protiče u dobrom duhu razumijevanja i uvažavanja gdje iznosimo sve, zastupajući interese svojih država. Završili smo prvi krug rasprave o svim aneksima i za veći dio aneksa, mislim da su preporuke usaglašene. One će biti danas definisane, od aneksa do aneksa. Imamo u nekim stvarima nesuglasice i drugačije stavove. Sve je to lišeno politike u dobroj mjeri", rekao je Bevanda.

Dodao je kako vjeruje da će se, u dobroj atmosferi, preporuke izdefinisati do kraja dana, kada će svi predstavnici izaći pred medije. 

"Bh. strana napravila je dobru pripremu. Naš dogovor je da se obratimo medijima, kad usaglasimo preporuke tokom dana svi ćete imati usvojene prepouke i svi ćemo biti dostupni za razgovor jer ćemo tada imati jedinstvene stavove", kazao je Bevanda.

Sporazum o pitanjima sukcesije, koji je potpisan 29. juna 2001. godine u Beču a stupio na snagu stupio na snagu 2. juna 2004, definisao je BiH, Hrvatsku, Makedoniju, Sloveniju i Saveznu Republiku Jugoslaviju kao pet suverenih ravnopravnih država sukcesora bivše SFRJ.

Pomenute države Sporazumom su pozvane da riješe pitanja sukcesije Država koje su se pojavile nakon raspada bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. 

Sprovođenjem Sporazuma, BiH dobit će preostala sredstva iz raspodjele zajedničke aktive bivše SFRJ, kao i imovinu koja joj pripada.

(AA)