Energoinvest pordaje kćerku firmu

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavila je javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju 100 posto udjela Energoinvest d.d. Sarajevo u društvu Energoinvest RTC-AMT d.o.o. Sarajevo.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 10.11.2015 16:13
Početna cijena za Energoinvest RTC-AMT d.o.o. Sarajevo (puni naziv Energoinvest centar za razvoj tehnologije u automatici, termotehnici i mjerenjima d.o.o. Sarajevo) iznosi 4.190.831,70 KM.

Kako se navodi u javnom pozivu, u skladu s Odlukom Nadzornog odbora Energoinvesta d.d. ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene. 

Izabrani ponuđač treba da se obaveže na preuzimanje osam zaposlenika Energoinvest RTC-AMT d.o.o. Sarajevo i za njih osigura radnopravni status na period od najmanje tri godine od dana prijema. 

Također, od ponuđača se očekuje da zadrži djelatnost tog društva za period dvije godine od datuma zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda bit će održano u prostorijama Agencije za privatizaciju FBiH u Sarajevu 27. novembra. 

Vlada FBiH, kao većinski vlasnik Energoinvesta, dala je 22. oktobra saglasnost o prodaji 100 posto udjela u društvu "Energoinvest RTC-AMT" d.o.o. Sarajevo. 

U obrazloženju ovakve odluke je navedeno da "Energoinvest RTC-AMT" već duže nema ugovorenih poslova iz osnovne djelatnosti i da posluje s gubicima. Stoga je Nadzorni odbor "Energoinvesta" donio zaključak da bude analizirana opravdanost postojanja ove firme kćerke.

(Fena)