Federacija BiH: Rasprava o rebalansu budžeta za 2015.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas bi trebao razmatrati rebalans federalnog budžeta za ovu godinu.

  • Kategorija Politika
  • Objavljeno 08.10.2015 12:17
U predloženom dnevnom redu sjednice je i prateći akt - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama važećeg zakona o izvršavanju budžeta. Prijedlog budžetskog rebalansa utvrdila je Federalna vlada 17. septembra i uputila ga po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru. Predložila je uvećanje sadašnjeg budžeta za 14,3 miliona KM, odnosno ukupni novi budžetski iznos od 2.348.412.392 KM. 

Kako je tada izjavila federalna ministrica finansija Jelka Milićević, pošto će do kraja godine izostati 200 miliona od aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), umjesto toga je ukalkuliran novac od pozajmica kod komercijalnih banaka, spremnih na zaduženja s rokom vraćanja od pet do sedam godina. Najznačajniji novi iznos na rashodovnoj strani je transfer od 21,3 miliona KM predviđen rebalansom za penzioni fond. Za obaveze prema neratnim invalidima transfer je uvećan oko 11 miliona, a za naknadu šteta od poplava i klizišta oko 9,6 miliona. 

S obzirom na to da je uveden moratorij na nova zapošljavaja u javnom sektoru do kraja godine, po tom osnovu je ušteđeno oko 13,7 miliona i preusmjereno za provođenje politike prvog zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi, za šta je namijenjeno 20 miliona, najavila je Milićević. Kapitalni budžetski transferi su umanjeni za oko 6,2 miliona KM, a izdaci za kamate 1,44 miliona. Da bi rebalansirani budžet, kao i zakon o njegovom izvršenju, stupili na snagu, treba da ih odobre oba doma Federalnog parlamenta. 

(Fena)