Ugovor sa "Buroj Ozone" je tajni dokument

Općina Trnovo odbila je za Klix.ba dostaviti integralni tekst ugovora pravdajući to činjenicom da se radi o ugovoru između "dva poslovna partnera".

  • Kategorija Sport
  • Objavljeno 08.11.2015 11:11
Iz Općine Trnovo napominju da je 10. oktobra 2015. upriličena "vrlo posjećena press konferencija" koja je za glavni cilj imala da medijima osigura sve relevantne informacije u vezi s projektom Buroj Ozone, uključujući sve relevantne detalje ugovora.

"Na dan potpisivanja Ugovora o realizaciji ovog grandioznog projekta potpisan je ugovor na bosanskom i engleskom jeziku, kao što je bio slučaj i prilikom potpisivanja Protokola o saradnji (krajem februara ove godine). Imajući u vidu da se Ugovorom uređuju isključivo međusobni odnosi, obaveze i prava dvoje poslovnih partnera (Općina i Buroj), te da o eventualnom publikovanju cjelokupnog sadržaja Ugovora potpisanog 15. oktobra 2015. odlučuju obje strane potpisnice, Općina Trnovo kao jedna od ugovornih strana nema nadležnost da samovoljno distribuira sve detalje Ugovora najširoj javnosti. Kao jedna od potpisničkih strana Ugovora obavezni smo poštovati pravo našeg stranog partnera da dijelove Ugovora ocijeni poslovnom tajnom i da ih kao takve zadrži izvan uvida najšire javnosti", kažu za Klix.ba iz Općine Trnovo.

Također, iz Općine da napominju svaki poslovni ugovor, posebno poslovni ugovori sa stranim partnerima, imaju isti ili još strožiji tretman, te mole da se uvaže navedeni argumenti.

"Posebno imajući u vidu da se radi o projektu koji je utemeljen na potpuno novim, na balkanskim prostorima, nepoznatim standardima među kojima je i taj da su strani investitor i lokalna zajednica poslovni partneri koji zajednički, svako u svom omjeru, i ulažu i profitiraju, te što se prvi put u ovakvoj vrsti investiranja lokalna zajednica nije odrekla vlastitog gruntovnog posjeda, već će u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima investitoru ustupiti pravo građenja na 99 godina po utvrđenoj cijeni zakupa", kažu na kraju iz Općine Trnovo. 

(biznis.ba/klix)