Gradnja

Izgradnja integralnog turističkog grada u podnožju Bjelašnice i Treskavice u rejonu katastarske općine Dejčići u općini Trnovo, 15. oktobra dobit će formalnopravnu legalizaciju.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 08.10.2015 10:43
Tog dana internacionalna investiciona kompanija za urbanistički razvoj „Buroj property development“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa sjedištem u Dubaiju i Općina Trnovo, nakon osam i po mjeseci pripreme, potpisat će finalni ugovor o realizaciji turističko rekreacionog kompleksa „Boroj Ozone“ na jedinstvenom ekološkom i infrastrukturnom prostranstvu od oko 1,3 miliona kvadratnih metara. 

Protokolom o namjerama koji je potpisan početkom februara, Predugovorom iz augusta, te Ugovorom o izradi prve faze regulacionog plana, predviđena je izgradnja na hiljade luksuznih stambenih jedinica, hotela, najvećeg trgovačkog centra u BiH, sportsko-rekreacionih i kulturnih sadržaja „za svjetsku elitu“. Idejnim projektom predviđene su i raskošne hortikulturne oaze uključujući vještačka jezera i brojne fontane, poliklinike, klinike i rehabilitacioni centri. 

Izvršni direktor kompanije „Buroj property development“ Ismail Ahmed posebno naglašava posvećenost iskorištavanju i razvijanju izuzetnih turističkih potencijala kojima Bosna i Hercegovina raspolaže. 
- Razlika između nas i ostalih sličnih investitora je u tome što mi dolazimo da radimo zajednički s vlastima u Bosni i Hercegovini kao njihov dugoročni partner radi stvaranja uslova da sve profite i beneficfije našeg zajedničkog projekta dijelimo zajedno s građanima Bosne i Hercegovine - izjavio je Ahmed prilikom potpisivanja Predugovora o realizaciji ovog projekta. 

U narednih osam godina, radovi na ovom izazovnom gradilištu bit će povjereni domaćim projektantskim, građevinskim i konsultantskim firmama. 

- Procedura izbora izvođača će biti na najvišem mogućem stepenu transparentnosti, a nadzor nad gradnjom u svim segmentima i u svim fazama će biti po najvišim svjetskim standardima - izjavio je načelnik Općine Trnovo Ibro Berilo. 

Početna vrijednost projekta je oko 930 miliona eura, a vrijednost izgrađenog turističkog grada bit će veća od 4,3 milijarde eura. U toku gradnje prvog integralnog turističkog grada ovakvog koncepta u jugoistočnoj Evropi i nakon njegovog završetka posao će dobiti najmanje deset hiljada radnika svih zanimanja, tvrdi načelnik Berilo. 

Prema ugovoru koji će biti potpisan 15. oktobra, Općina je obavezna osigurati svu potrebnu urbanističku dokumentaciju, otkup privatnog zemljišta i privođenje cjelokupnog prostora predviđenoj namjeni“ uključujući i odgovarajuće dozvole za komunalnu infrastrukturu. 

- U skladu sa Zakonom o stvarnim pravima Federacije, raspisat ćemo javni poziv za dodjelu prava građenja, a investitor će kao zakupac općinskog zemljišta imati pravo raspolaganja, prometovanja i reinvestiranja na ovom području najduže do 99 godina, a Općina će biti gruntovni vlasnik svakog pedlja ovog zemljišta -  tvrdi Berilo. 

Prije zadnjeg rata,Trnovo je bilo jedna od najnerazvijenijih općina u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji, iako je oko 70 posto Zimskih olimpijskih igara 1984. održano na njenoj teritoriji. U ratu, Trnovo je bilo jedno od najsmrtonosnijih ratišta na kojem je svaki peti stanovnik poginuo. Iz rata je ova općina izašla kao podijeljeni teritorij tako da je RS-u pripao urbani, a Federaciji ruralni dio prostranstva koje čini više od četvrtine područja Sarajevskog kantona.

(Fena)