Coca Cola BiH će smanjiti potrošnju vode za 30 posto

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo doprinijet će ostvarenju novih ciljeva Coca-Cole HBC, koja je najavila da će do 2020. godine smanjiti potrošnju vode za 30 posto, a emisiju CO2 za 50 posto.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 04.11.2015 17:24
Coca-Cola HBC je na osmom mjestu među 100 kompanija uvrštenih u Financial Times Stock Exchange Index (FTSE 100) na osnovu izvještavanja o ugljičnom otisku, a prema ocjeni organizacije Carbon Clear.

-  U BiH ćemo ostvarenju ovih ciljeva doprinijeti programima za smanjenje potrošnje energije i vode u našoj punionici u Hadžićima. U Coca-Coli HBC B-H d.o.o. Sarajevo smo u proteklih pet godina potrošnju energije po litru proizvedenog pića smanjili za 18 posto, potrošnju vode za 40 posto, a ispuštanje CO2 za 13 posto. U istom periodu količina generiranog otpada smanjena je za 33 posto, a količina recikliranog otpada povećana za gotovo 16 posto. Naši dosadašnji rezultati jasno pokazuju našu predanost održivom poslovanju kao i usmjerenost ostvarenju zadanih ciljeva te sam uvjerena da ćemo zadane ciljeve u narednom periodu uspješno ostvariti. Saradnja s našom zajednicom u BiH i našim partnerima od ključnog je značaja za naša dosadašnja dostignuća te će imati istu ulogu u ostvarenju najnovijih ciljeva - kazala je generalna direktorica Coca-Cole HBC B-H d.o.o. Sarajevo Maria Anargyrou-Nikolić.

Primjeri održivog poslovanja Coca-Cole HBC B-H d.o.o. Sarajevo uključuju projekt Čist Vrbas, koji je pokrenut 2011. godine, i na kojem je kompanija, s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, Vladom Japana, 13 općina sliva rijeke Vrbas, Ministarstvom okoliša i turizma Federacije BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, kompanijom Ekopak d.o.o. te brojnim organizacijama civilnog društva, radila na  promociji svijesti o značaju zaštite okoliša i vodnih bogatstava u BiH te njihovog korištenja kao vrijednog prirodnog resursa za održivi razvoj lokalnih zajednica.

U periodu od 2011. do 2014. godine u okviru projekta Čist Vrbas provedene su brojne aktivnosti, uključujući i razvoj pilot-projekta s ciljem uspostavljanja baze podataka geografskog informacionog sistema (GIS) i mapiranja zagađivača u slivu Vrbasa, instalaciju bioprečistača otpadnih voda u Krupi na Vrbasu, uspostavljane nezavisnog laboratorija za praćenje kvaliteta vode u Bugojnu, razvoj dva projekta s ciljem uvođenja postrojenja za recikliranje s kapacitetom za sortiranje otpada u općinama Kotor-Varoš i Donji Vakuf te organizaciju eko-regata na Vrbasu, saopćeno je iz Odjela za komunikacije i odnose s javnošću Coca-Cole HBC B-H d.o.o. Sarajevo.

(Fena)