Budžet Novog Grada biće 33,3 miliona KM

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo, na 31. sjednici Vijeća, jednoglasno je usvojilo Nacrt budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2016. godinu, kojim je budžet Općine veći za oko milion maraka od ovogodišnjeg.

  • Kategorija Politika
  • Objavljeno 30.10.2015 13:57
Ukupna raspoloživa budžetska sredstva Općine Novi Grad Sarajevo za iduću godinu planirana Nacrtom budžeta iznose 33.320.000 KM.

Nacrt budžeta upućen je u javnu raspravu u trajanju od 21 dan, do kada će građani, i ostali zainteresirani subjekti s područja Novog Grada moći dostavljati svoje prijedloge, sugestije i primjedbe nakon čega će se izraditi prijedlog budžeta koji će biti dostavljen Vijeću na razmatranje. Vijećnicima je prezentirana informacija o izvršenju budžeta Općine za period od prvih devet mjeseci ove godine ( od 1.1. do 30. 9. 2015. godine).

Tokom sjednice istaknuto je zadovoljstvo time što je postignut veliki iskorak kada su u pitanju rast budžeta i njegovo izvršenje. Kako je pojasnio Emir Dedović, pomoćnik načelnika Općine Novi Grad Sarajevo za finansije i zajedničke poslove, izvršenje budžeta od 80 posto u proteklih devet mjeseci, više je nego zadovoljavajuće, s obzirom na ekonomsku situaciju na višim nivoima.

- U posljednjih deset godina u ovoj lokalnoj zajednici, ali i na većim nivoima rijetko da se ko može pohvaliti ovakvim rezultatom. To je pokazatelj da Općina Novi Grad postaje sve više atraktivna kada su u pitanju investiranje u izgradnju i druge investicije - kazao je Dedović.

Istakao je činjenicu da je budžet Općine Novi Grad Sarajevo u periodu od 2012. do 2015. godine uvećen za oko deset miliona konvertibilnih maraka. Napomenuo je da je 2012. godine izvršenje budžeta bilo oko 22 miliona KM, te da ovogodišnji budžet iznosi oko 32 miliona KM, a da je u devet mjeseci realizirano 80,11 posto planiranog budžeta, što je ohrabrujuće kada je u pitanju ukupna realizacija budžeta.

Nacrtom budžeta za 2016. godinu planiran je nastavak implementacije velikih infrastrukturnih projekata koji se realiziraju na području općine Novi Grad Sarajevo. To se, prije svega, odnosi na nastavak izgradnje dvije osnovne škole, čija je izgradnja u toku. Planirano je da proširenje škole u Dobroševićima bude završeno u školskoj 2016/2017. godini, kao i nastavak izgradnje škole na Aneksu zajedno sa Općinom Novo Sarajevo i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Također, Nacrtom su planirani i novi projekti, kao što je početak izgradnje sportsko-rekreacionog centra Dobrinja, sa otvorenim bazenom i ostalim pratećim sadržajima, za što je planirano pola miliona konvertibilnih maraka.

Značajna sredstva su planirana za nastavak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi devete transverzale, koji bi u narednoj godini trebali biti završeni, kao i svi drugi infrastrukturni projekti koji će doprinjeti poboljšanju uslova života građana ove lokalne zajednica. Planirana su i sredstva za izgradnju biciklističke staze prema Dobrinji, a pored toga značajna finansijska sredstva predviđena su za izgradnju javne rasvjete, kao i rekonstrukciju saobraćajnica, pješačkih staza i trgova, te drugih infrastrukturnih projekata.

Na sjednici Vijeće je dalo saglasnost općinskom načelniku za potpisivanje memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanova kulture od značaja i interesa za BiH za period 2016-2018. godina.

 Prihvaćene su i izmjene i dopune Odluke o dodjeli sredstava iz budžeta Općine za održivi povratak u ovoj godini. Donesena je odluka da se za općinskog pravobranioca imenuje Adnan Kečo.

Prihvaćen je i prijedlog odluke o stipendiranju učenika i studenata sportista sa područja općine Novi Grad Sarajevo. Vijećnicima je prezentirana informacija i analiza sklopljenih brakova i razvoda evidentiranih u matičnoj knjizi vjenčanih Općine Novi Grad Sarajevo, kao i informacija o radu Centra za rani dječiji rast i razvoj, te informacija o uspjehu učenika u osnovnim školama na kraju školske 2014/2015. godine.

(Fena)