Naoružajte se znanjem

Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem XIV psihijatrijski dani Bosne i Hercegovine o temi „Aktualnosti iz dječije i adolescentne psihijatrije i mentalno zdravlje žena“ koji je počeo danas u Sarajevu, okupio je eksperte iz BiH, regije, te eksperte evropskog i svjetskog nivoa.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 23.10.2015 12:03
Jedan od tih eksperata, prof. dr. Norman Sartorius, koji živi u Švicarkoj nakon što je napustio Zagreb 1967. godine da bi se pridružio Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, kazao je da je osnovna ideja okupljanja psihijatara i psihologa da se vidi koje su promjene, koji su problemi, te kakva su moguća rješenja, prevencije u očuvanju i liječenju mentalnog zdravlja.

Fokus diskusije  je zdravlje djece, omladine i zdravlje žena, kao i svi mogući faktori rizika, ali i bolesti te načini kako se u tim situacijama može pomoći. Mišljenja je kako je ovo vrijeme u kojem je teško ili u kojem se s puno poteškoća odgajaju djeca, vrijeme kada se formiraju i postaju oslonac na kojem, u budućnosti, počivaju ideje, moral društva, sve zajedno.

- Ovo je vrijeme kada imamo poteškoća svakakve vrste, mnogi ljudi ne vide ciljeve onako kako bi ih trebali vidjeti, stoga je još važnije kako odgojiti djecu. Možda će biti za njih manje problema ukoliko budu naoružani znanjem o tome kako živjeti – rekao je u izjavi za Fenu prof. Sartorius.

Pomoćnik Federalnog ministarstva zdravstva prim.dr. Goran Čerkez, kazao je da je BiH lider u oblasti mentalnog zdravlja u jugoistoćnoj Evropi, jer je u proteklih 19 godina puno uradila na reformi mentalnog zdravlja. Do sada je uspostavljeno više od 40 centara za mentalno zdravlje, puno je urađeno antistigma programa, edukacijskih programa, a sve to, ističe Čerkez, ne bi bilo moguće da nije bilo podrške  psihijatara, psihologa, socijalnih radnika i svih koji učestvuju u programu reforme.

Bez obzira na sve, naglašava, "puno je posla pred nama, moramo kontinuirano davati usluge i voditi računa o ranjivim populacijama, pogotovo o djeci". - Ulaganje u djecu, žene je ulaganje u budućnost ove zemlje, jer bez zdravog čovjeka nema ni zdrave ekonomije jedne države. Prema tome, jako je bitno da nastavimo raditi – istakao je u izjavi za Fenu Čerkez.

Pojašnjava da stanje mentalnog zdravlja podrazumijeva kompletnog čovjeka, njegovo fizičko, psihičko, ali i socijalno blagostanje. - A da li smo mi u socijalnom blagostanju  ne bih rekao. Ali ono što je pohvalno i dobro što je zdravstveni sektor učinio jako puno, oblikovao sistem, i imamo dobru predispoziciju da djelujemo i kurativno ali i preventivno – naglasio je Čerkez.

Od učesnika seminara očekuje se da daju doprinos putem prezentacije naučnih radova, da prenesu iskustva iz dječije i adolescentne psihijatrije kao i mentalnom zdravlju žena, jer, kako je naglašeno,to je populacija koja nosi budućnost, populacija koja unosi kreativnost u društvu, te da svaka zemlja, kao i BiH, s takvom populacijom može imati i blagostanje.

Također je najavljeno da će prof. dr. Norman Sartorius, održati javna predavanja u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci o temi promocije borbe protiv stigme, te smanjene diskriminacije prema osobama s mentalnim poteškoćama na nivou zajednice.

(Fena)