Beograd krije lokaciju 645,55 miliona Jugo - dolara

Stanje deviznih računa koji se drže kod jugoslovenskih banaka za zajednička ulaganja u inozemstvu od 645,55 miliona američkih dolara bit će jedna od tema sastanka Stalnog zajedničkog povjerenstva viših predstavnika država nasljednica bivše SFRJ koji će se održati 11. novembra u Sarajevu, potvrdio je Zenit Kelić, pomoćnik ministra finansija i trezora BiH u Sektoru za poslove sukcesije bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH.

  • Kategorija Politika
  • Objavljeno 23.10.2015 08:38
“Sve države koje učestvuju u procesu sukcesije bivše SFRJ potvrdile su svoj dolazak na sastanak Stalnog zajedničkog povjerenstva viših predstavnika. Osim pitanja mješovitih banaka analizirat će se i implementacija Sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ”, potvrdio je Kelić.

Na posljednjem sastanku Komiteta visokih predstavnika država sukcesora bivše Jugoslavije održanom u Beogradu 17. i 18. septembra 2009. godine diskusija o “mješovitim bankama” nije donijela konstruktivne prijedloge. Prijedlog da se formira ekspertna grupa koja bi obišla mješovite banke radi utvrđivanja pravog stanja u vezi depozita Narodne banke SFRJ imao je podršku predstavnika država sukcesora, ali se predstavnici Republike Srbije nisu sa tim složili.

Procjena deviznih računa

“Stoga zbog suprotstavljenih stavova Srbije i drugih država sukcesora, nije postignut konsenzus, a samim tim ni usvojena preporuka ili rezolucija po pitanju mješovitih banaka”, konstatovao je Kelić u informaciji o jugoslovenskim bankama za zajednička ulaganja dostavljenom Ministarstvu finansija i trezora BiH.

U informaciji je navedeno da su na osnovu Sporazuma o pitanju sukcesije, devizni računi koji se drže kod jugoslovenskih banaka za zajednička ulaganja u inozemstvu 31. marta 2001. godine procijenjeni na 645,55 miliona američkih dolara.

Kod Banque Franco-Yugoslave (Paris) nalazi se 118.660.714,12 USD, Beogradskoj banci IBU (Nicosia) 184.737.734,52 USD, Jugobanci New York (New York) 83.094.868,17 USD, Beogradskoj banci New York (New York) 71.989.988,84 USD, LHB International Handlesbank (Frankfurt) utvrđen je iznos od 67.664.034,54 USD.

Devizna sredstva u iznosu od 43.609.969,39 USD se nalaze kod Adria Bank AG (Wien), kod LBS Bank (New York) 40.267.347,18 USD, a AY Bank (London) iznos od 35.533.540,03 USD.

Istovremeno, prema informaciji Narodne banke Srbije, predstavnici Narodne banke Jugoslavije su nakon potpisivanja Sporazuma o sukcesiji od mješovitih banaka zatražili obavještenje o raspoloživim sredstvima NBJ/SFRJ na dan 31. maj 2001. godine, a donijet je saldo u iznosu od 56.677.189,53 američka dolara.

Dosad jedan sporazum o poravnanju

“Nakon prezentiranja stanja od 31. maja 2001. godine i činjenice da se samo tri mjeseca od potpisivanja Sporazuma o sukcesiji prezentira novi, umanjeni saldo na računima mješovitih banaka, predstavnici država sukcesora: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Makedonije su insistirali na obrazloženju i brzom rješavanju pitanja nedostajućih sredstava kod mješovitih banaka i nadoknadi iznosa od 589 miliona američkih dolara. Eksperti država sljednica bivše SFRJ su uvjereni da odgovor na pitanje o nestanku 589 miliona američkih dolara leži u Beogradu, jer je SRJ imala apsolutnu dominaciju u upravljačkim strukturama mješovitih banaka u inostranstvu i činjenici da je naloge za transfere spornog novca mogla izdavati samo NBJ, kao njegov vlasnik”, naglašeno je u informaciji koja je u posjedu AA.

Do sada je naime, riješeno potrašivanje od Ay Bank Limited, u dobrovoljnoj likvidaciji. Naime, nakon sudskog postupka u vezi sa dokazima duga država sukcesora bivše SFRJ potpisan je sporazum o poravnanju između Ay Bank Limited i Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Narodne banke Srbije i Crne Gore.

(AA)