Više se cijeni kolegijalnost radnika nego vještine

Istraživanje američkog univerziteta Harvard pokazalo je da kompanije u svijetu sve više cijene društvene vještine kod uposlenika.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 21.10.2015 21:01
"Naše istraživanje je pokazalo da tržište rada sve više nagrađuje društvene vještine", kazao je profesor David Deming koji je vodio studiju, dodajući da samo znanje više nije dovoljno da bi uposlenik osigurao dobro radno mjesto. Naglasio je kako se od uposlenika očekuje da imaju dobre odnose sa kolegama, ali i da imaju sposobnost da se adaptiraju na razne okolnosti u poslovnom svijetu.

Tokom istraživanja su analizirani različiti poslovi kako bi se ocijenila potreba društvenih vještina na radnom mjestu. Zanimanja koja zahtijevaju visoki stepen društvenih vještina kod uposlenika su policajac, detektiv, socijalni radnik, pravnik i stomatolog.

(AA)