Uvesti propise o upravljanju sportskim igralištima

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo održalo je tematsku sjednicu, koja je inicirana nedavnim tragičnim događajem na Dobrinji, kada je na igralištu smrtno stradao dječak Salih Pačariz.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 21.10.2015 19:45
Razmatrana je informacija o stanju sportskih igrališta na području općine Novi Grad Sarajevo i aktivnosti koje su poduzete kako bi se sigurnost na dječijim i sportskim igralištima podigla na veći nivo.

Na početku sjednice prisutni su učenjem Fatihe i minutom šutnje odali počast stradalom dječaku Salihu Pačarizu i izrazili suosjećanje s njegovom podrodicom, saopćeno je iz Pres službe Općine Novi Grad.  

Pomoćnik načelnika Općine Novi Grad Sarajevo za obrazovanje, kulturu i sport Elvir Resić, kazao je da je Općina Novi Grad nakon događaja koji se desio na Dobrinji organizirala hitan sastanak s predstavnicima KJKP "Park", koji uime Kantona Sarajevo vrše održavanje javnih površina, te da su općinske službe zajedno s Parkom pregledale sva igrališta, kako bi djelovali urgentno i uklonili predmete koji mogu predstavljati opasnost za korisnike igrališta. Pored toga organiziran je sastanak na kojem su učestvovali premijer KS, ministri nadležnih kantonalnih ministarstava, gradonačelnik Sarajeva i načelnici većine općina KS, na kojem su dogovoreni konkretni koraci kada je u pitanju uređenje ove oblasti.

Također, Resić je rekao da je analizom stanja na sportskim terenima u Novom Gradu, utvrđeno da je većina sportskih i dječijih igrališta koja su izgrađena na javnoj površini u sklopu izgradnje urbanih naselja, oštećena. Dodao je da su i igrališta koja se nalaze u sklopu školskih dvorišta uglavnom oštećena, jer njihovo korištenje i održavanje nije sistemski riješeno. Istakao je da su sportski objekti kojim upravlja općina Novi Grad u ispravnom stanju i da se redovno održavaju.

Nakon rasprave u kojoj je učestvovala većina vijećnika, doneseni su zaključci da Općinsko vijeće uputiti inicijativu Vladi KS da se donesu odgovarajući propisi kojim će se urediti način upravljanja, održavanja i finansiranja sportskih i dječijih igrališta, te da se donesu propisi kojim se standardizira oprema i mobilijar na sportskim i dječijim igralištima na području Kantona Sarajevo.

Do donošenja propisa kao preventivna mjera treba da se izradi akcioni plan otklanjanja svih potencijalno opasnih sadržaja na igrlištima, te da se uputi inicijativa Trećoj PU da pojača kontrolu svih igrališta kao i preventivno djelovanje protiv nesavjesnih korisnika koji uništavaju javnu imovinu.

Pored toga donesen je i zaključak kojim Općinsko vijeće zadužuje općinskog načelnika da formira tim, koji će urgentno pratiti stanje na igralištima na području općine do donošenja uredbe.

Jedan od zaključaka sjednice je i to da Općinsko vijeće u svoj program rada uvrsti izvještaj o sigurnosti na sportskim i dječijim igralištima na području općine, te da se predvide posebna sredstva za održavanje sportskih i dječijih igrališta u skladu sa propisima Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Pres službe Općine Novi Grad. 

(Fena)