Opština Centar gradi Muzej opsade Sarajeva

Predsjedavajući Općinskog vijeća Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić danas je sazvao sastanak na kojem je razgovarano o nastavku realizacije projekta "Muzeja opsade Sarajeva - Umijeće življenja ‘92-’96." (FAMA kolekcija), koji treba biti izgrađen na lokalitetu Hastahana na Marijin Dvoru.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 21.10.2015 17:58
Ideju o izgradnji ovog muzeja je pokrenuo konzorcij sastavljen od četiri organizacije: FAMA International, MESS, Obrazovanje gradi BiH i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH.

Sastanku su prisustvovali savjetnici općinskog načelnika Mustafa Resić i Emir Muminović, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje i komunalne poslove Alma Sadović, predstavnici konzorcija Suada Kapić i Edin Dino Mustafić, te predstavnici općinske Komisije za boračka pitanja i Komisije za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, kao i predstavnici boračkih udruženja s područja ove općine.

Na sastanku je potvrđeno opredjeljenje rukovodstva Općine Centar da dovede do kraja projekt izgradnje muzeja na zemljištu koje je u općinskom vlasništvu jer je to, prema stavu prisutnih, "naša civilizacijska obaveza najviše zbog budućih generacija, kao stalno svjedočenje o žrtvi koju su podnijeli građani tokom ratne opsade Sarajeva".

Postupajući po zaključcima Općinskog vijeća Centar, Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove ove Općine započela je aktivnosti na pripremi dokumentacije za objavljivanje javnog međunarodnog poziva za izradu idejnog projekta muzeja.

FAMA kolekcija je izradila projektni zadatak sadržaja muzeja kojeg je ustupila Općini Centar za realizaciju ovog projekta. Zagovarana je ideja da se projekt realizira na principu javno-privatnog partnerstva gdje bi osim Općine Centar i konzorcija također bili uključena boračka udruženja s područja Centra i Gradska uprava.

Tokom narednog perioda će biti razmatrana mogućnost da se pored objekta muzeja na lokalitetu Hastahana izgradi i spomen-obilježje, za šta su već obezbjeđena materijalna sredstva, saopćeno je iz sarajevske Općine Centar. 

(Fena)