Struktura mozga najvažnija za inteligenciju

Struktura mozga je važnija za koeficijent inteligencije (IQ) od veličine, objavila je grupa evropskih naučnika nakon istraživanja na 8.000 učesnika.

Vjekovima su naučnici istraživali vezu između veličine ljudskog mozga i inteligencije, a nekoliko nepotpunih studija sugerisalo je da je čovjek inteligentniji što mu je mozak veći.

Austrijski, holandski i britanski naučnici detaljno su proučili 88 postojećih studija o tome i, premda su pronašli da postoji mala veza između volumena mozga i koeficijenta inteligencije, ustanovili su da ona nije presudna.

Iako nisu savršeni, testovi inteligencije zasad su najbolji način mjerenja nečije sposobnosti da racionalno razumije svijet oko sebe, da pamti, razlučuje i posjeduje logičke vještine. Zbog toga su naučnici uporedili koeficijent inteligencije učesnika istraživanja i veličinu njihovog mozga koristeći se metodama skeniranja mozga."

I pored male veze koja postoji, veličina mozga nema praktične važnosti", rekao je vodeći autor Jakob Pietsching sa bečkog univerziteta. "Umjesto toga, struktura mozga je važniji faktor za biološki temelj koeficijenta inteligencije, a veličina je samo jedan od mnogih kompenzacijskih mehanizama kognitivnih funkcija".

U dosadašnjoj literaturi, kaže Pietsching, veza između volumena mozga i IQ-a bila je pretjerana i precijenjena. Njihov zaključak potvrđuje i činjenica da je mozak muškarca veći od ženskog, ali nema nikakve razlike među polovima kada su u pitanju rezultati testova inteligencije. 

 
 (Fena)