Zenica: Pojačati kontrolu prema ISO standardu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Stručne službe Vlade, formirati će tim internih auditora, koji će nakon obuke i uspješno položenog ispita vršiti provjere implementiranosti sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008, u organima uprave i službama za upravu ovog kantona.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 20.10.2015 08:39
Na listi kandidata za obuku i polaganje ispita za interne auditore nalazi se 27 kandidata zaposlenih u ministarstvima, stručnim službama, te kantonalnim direkcijama, inspekciji i kantonalnom zavodu za pravnu pomoć.

Osnovni zadaci i obaveze budućih internih auditora bit će da, u skladu s utvrđenom procedurom, izvode interni audit radi određivanja da li je sistem upravljanja kvalitetom u organima uprave i službama za upravu Zeničko-dobojskog kantona usklađen sa zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008, efektivno implementiran i održavan.

Obuku i polaganje ispita za interne auditore izvršit će Agencija QMSI iz Sarajeva, koja je ovlaštena za uspostavu sistema upravljanja: ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001/HACCP.

(FENA)