Uništeni skeleti džinovskih ljudi

Vrhovni sud SAD je primorao ustanovu Smitsonijan da objavi tajne dokumente s početka 20. vijeka koji dokazuju da je ova organizacija bila umješana u veliko istorijsko zataškavanje dokaza o ostacima džinovskih ljudi koji su otkriveni širom Amerike i za koje im je naređeno da ih unište kako bi se zaštitila glavna hronologija o ljudskoj evoluciji koja je postojala u to vrijeme.

Navodi o uništenju ovih ostataka potekli su od Američke ustanove za alternativnu arheologiju (AIAA), a Smitsonijan ih nije baš dobro podnio, optuživši ustanovu za klevetu i pokušaj uništavanja reputacije institucije stare 168 godina.

Tokom sudskog postupka Smitsonian je priznao postojanje dokumenata koji pokazuju uništavanje desetina hiljada ljudskih skeleta koji su dostizali visinu od 6 do 12 metara. Portparol Džems Kurvard tvrdi da je to učinjeno jer zvanična arheologija koja je u tom vremenu bila neprikosnovena nije dozvoljavala mijenjanje zvanične teorije.

Prekretnica u sudskom postupku je nastala kada je kao dokaz prikazana butna kost veličine 1,3 metara što je bio neoboriv dokaz istinitosti tvrdnji o uništavanju kostiju gigantskih bića. Prikazana kost je ostatak koju je sakrio pokojni kustos muzeja sredinom 1930-tih godina. On je na samrti priznao šta je urađeno i rekao gde je sakrio ostatak kostiju pred uništavanje.

Kustos je ostavio i pismo koje sadrži i ovaj dio: Strašno je šta se radi sa američkim narodom, kada se krije istorija naših predaka, giganata koji su hodali Zemljom, kao što kaže Biblija i drevni tekstovi.

Vrhovni sud Amerike je sudski obavezao Smitsonian institut da otvori svoje klasifikovane informacije iz tajnih sefova i obznani kako su uništavani dokazi o postojanju džinovskih bića čiji su skeleti pronađeni.

Direktor American Institution of Alternative Archeology (AIAA), Hans Gutenberg je izjavio da će to biti epohalni doprinos o istini ljudske evolucije i koji će pomoći da se sazna istina o džinovskim bićima koja su živjela na Zemlji.

Vidno zadovoljan odlukom suda on je takođe izjavio: “Konačno, poslije više od 100 godina laži, istina o našim precima džinovima, izaći će u svijet” Odluka suda obavezuje sve organe i učesnike u postupku da sa dokumentima izađe u javnost tokom 2015. godine.

 

(revolucija.org)