USAID: 1,75 miliona dolara za ljudska prava u BiH

Ceremonija potpisivanja Memoranduma o grant sredstvima između Američke agencije za međunarodni razvoj - USAID i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH upriličena je danas u Sarajevu.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 19.10.2015 19:28
Sporazum su potpisali ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH BiH Semiha Borovac i direktor Misije USAID-a za BiH Peter Duffy, a poptisivanju je prisustvovala ambasadorica Sjedinjenih američkih država (SAD) u BiH Maureen Cormack. 

Ministrica Borovac je izjavila novinarima da je potpisan sporazum s USAID-om o grant sredstvima koja američka vlada donira Vijeću ministara BiH na način da se ta sredstva usmjeravaju Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice i to u dva pravca. 

- Prvi je u pravcu Sektora za ljudska prava, gdje ćemo sredstva u iznosu od milion američkih dolara iskoristiti za istraživanje oblasti ljudskih prava u dijelu poštivanja, promocije i reguliranja - navela je ministrica Borovac. 

Dio sredstava u iznosu od 750 hiljada američkih dolara namijenjen je Agenciji za ravnopravnost spolova i bit će primjenjen za Istanbulsku konvenciju o suzbijanju svih oblika nasilja nad ženama. 

- Prevashodno je cilj da se okvirni program koji smo donijeli uz ovu Konvenciju primjeni u BiH uključivanjem svih aktera, od državnih organa, institucija, građana, nevladinog sektora na suzbijanju ove pojave, kako bi država mogla da preduzme adekvatne mjere kako bi se zaista Istanbulska konvencija i primjenila u BiH - istaknula je Borovac. 

Navela je da će, pored značajnih aktivnosti koje se vode, ova sredstva biti iskorištena za različite vrste obuka, unaprijeđenje korisnika i onih koji će koristiti ove usluge. 

Posebno značajnim je ocijenila da žene žrtve nasilja prepoznaju da država želi da pruži adekvatnu pomoć i da su one te koje mogu da se obrate nadležnim organima, jer „nasilje u porodici nije privatni nego društveni problem“. 

Ambasadorica SAD u BiH Maureen Cormack je izjavila da je vrlo bitno pomoći da se u BiH provedu zakoni, konvencije i ugovori koji su do sada potpisani. Kazala je da oni postoje na papiru, ali je vrlo bitno poduzimati mjere na njihovoj provedbi. 

Po njenim riječima, to je problem s kojim se ljudi suočavaju širom svijeta, ali ključna stvar je poduzimati mjere da se provode zakoni kako bi se zaštitile žene koje su žrtve nasilja. 

- Da li će se to raditi kroz otvaranje sigurnih kuća ili uspostavu linija za pomoć, da li će se raditi na obuci policajaca, sudaca, tužilaca... Dakle, cilje je da se cijelo društvo okupi oko ovoga i da se postignu konkretni koraci kako bi se cijelo društvo pozabavilo ovim problemom i postiglo napredak u njegovom rješavanju - istaknula je ambasadorica Cormack. 

(Fena)