Imenovani novi članovi Nadzornog odbora BH Telecoma

Na Skupštini dioničara BH Telecoma, koja je održana 5. januara, razriješeni su vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata i imenovani novi članovi Nadzornog odbora.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 06.01.2016 19:10
Zbog isteka mandata sa 22. decembrom 2015. razriješeni su v.d. članovi Nadzornog odbora Mugdim Mandžuka, Ševal Kovačević, Nedin Dedić, Haris Delizaimović, Ibrahim Velićž i Vjekovslav Ivanković.
Za v.d. članove Nadzornog odbora imenovani su: Fuad Čibukčić, Almina Pilav, Vjekoslav Ivanković, Mugdim Mandžuka, Nedin Dedić i Ibrahim Velić.

Imenovanje je izvršeno na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.

(indikator.ba)