Bobar banka odustaje od prodaje potraživanja

Likvidacioni upravnik propale Bobar banke iz Bijeljine Mile Maksimović predložiće Agenciji za bankarstvo manjeg bh. entiteta da odbije pristigle ponude za kupovinu potraživanja ove banke.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 04.01.2016 13:49
Bobar banka ponudila je na prodaju kompletna potraživanja, koja iznose 239 miliona KM. Za njih je bilo zainteresovano pet banaka i četiri preduzeća, ali su nakon pregleda dokumentacije konkretne ponude sa iznosom koji su spremni da plate dostavila samo tri preduzeća i to za manji dio potraživanja.

Maksimović je za CAPITAL rekao da su tri preduzeća za kredite banke vrijedne 20 miliona maraka ponudili svega 7,17 miliona maraka, što je znatno ispod očekivanog.

„U toku ove sedmice dostaviću prijedlog Agenciji za bankarstvo RS, koja donosi konačnu odluku, da ove ponude odbije. Uvjeren sam da je to neprihvatljivo i za njih i da će to biti odbijeno jer su ponuđeni suviše mali iznosi“, kazao je Maksimović.

Zanimljivo je da nijedna od četiri banke koje su pregledale dokumentaciju nije iskazala interes za kupovinu kredita Bobar banke. Bankari ističu da je osnovni razlog loš kreditni portfolio Bobar banke i činjenica da se uglavnom radi o kreditima povezanim licima.

Predsjednik Udruženja banaka BiH Milan Radović kaže za CAPITAL da banke nisu specijalizovane da izvrše procjenu takvog portfelja i da bi upuštanje u jedan takav posao za njih predstavljalo veliki rizik.

„Vjerovatno nije bilo ni dovoljno vremena da se ocijeni kvalitet klijenta i kolaterala. Ako su loši krediti, sigurno je da banke nisu zainteresovane. Bez obzira za koliko se niže portfelj prodaje nego što je u knjigama banke, sigurno je da je bitno ispravno procijeniti njegovu realnu vrijednost i mogućnost naplate, tako da mislim da je to jedan od razloga zbog čega banke nisu bile zainteresovane. Osim toga postoje specijalizovane ustanove koje se bave otkupom loših potraživanja“, istakao je Radović.

Naplata potraživanja

Stečajni upravnik Bobar banke kaže da nije zadovoljan naplatom potraživanja, a razlog vidi u tome što banke u FBiH nisu blokirale dužnike Bobar banke u tom entitetu.

„One po zakonu nisu ni bile obavezne na to, jer Agencija za bankarstvo RS može dati nalog samo bankama u RS. Zbog toga je naplata ispod planirane za nekoliko miliona maraka, ali očekujem da u januaru naplatimo neke značajnije iznose i da tužbe koje smo ranije podnijeli u ovoj godini daju efekat“, rekao je Maksimović.

On je istakao da je Bobar banka do sada Agenciji za osiguranje depozita BiH koja je, nakon što je banka otišla u likvidaciju isplatila 85,2 miliona KM osiguranih depozita, vratila 59 miliona KM.

Formiraju nova preduzeća

Nakon što je Bobar banka, krajem 2014. godine, otišla u likvidaciju u problemima su se našla i ostala preduzeća iz „Bobar“ grupacije, a jedno od njih je i „Univerzal“ AD koje je zbog blokade žiro–računa rješenje pronašlo u formiranju novog preduzeća.

Direktor novoformiranog preduzeća „Univerzal auto“ DOO Darko Babalj kaže da je osnivanje novog preduzeća za njih predstavljalo jedino rješenje u pokušaju da sačuvaju radna mjesta.

„ Najveći broj radnika iz preduzeća „Univerzal“ akcionarsko društvo prešao je u „Univerzal auto“ društvo sa ograničenom odgovornošću. Bavimo se servisiranjem i prodajom „Škodinih“ auta. Trenutno zapošljavamo 16 radnika“, kaže Babalj, koji je već godinu dana na čelu ovog novoformiranog preduzeća.

Babalj ističe da nikakvih vlasničkih promjena u preduzeću „Univerzal“ AD nije bilo i da ovo preduzeće formalno – pravno još uvijek egzistira, iako je njegov žiro – račun blokiran više od godinu dana, nakon što ga je blokirala Agencija za bankarstvo RS, po zahtjevu likvidacionog upravnika Bobar banke, kojoj je u tom trenutku preduzeće „Univerzal“ AD dugovalo 492.135 KM.

(biznis.ba)