Imenovan privremeni NO Elektroprivrede BiH

U Sarajevu je danas održana 37. Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, na kojoj je, između ostalog, donesena Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani te Odluka o izboru i imenovanju novog Nadzornog odbora.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 30.12.2015 06:43
Dužnosti su razriješeni Enver Agić, Milenko Obad, Selvedin Subašić, Izudin Džafić, Elvir Nezirević i Jakub Dinarević.

Na period od tri mjeseca, tačnije do isteka konkursne procedure, imenovani su: Adnan Terzić (predsjednik), Izet Žigić, Milenko Obad, Jakub Dinarević, Kerim Balta i Sead Rešidbegović.
Predstavnici dioničara usvojili su i Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH za period 2016 - 2018. godina. Planom poslovanja planirana su ulaganja 2,4 milijarde KM iz vlastitih i eksternih izvora finansiranja.

(avaz.ba)