Pejanović održao predavanje o značaju ZAVNOBiH-a

Profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, akademik Mirko Pejanović održao je predavanje "Značaj zasjedanja ZAVNOBiH-a za razvoj državnosti Bosne i Hercegovine", a povodom predstojećeg 25. novembra, Dana državnosti BiH.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 20.11.2019 15:27
Pejanović je u izlaganju govorio o tri zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH), s akcentom na prvo zasjedanje na kojem su, kako je kazao, postavljeni temelji državnosti BiH.

- Sa prvim zasjedanjem ZAVNOBiH-a 1943. godine u Mrkonjić Gradu održana je skupština antifašista BiH. Mnogi od njih su došli iz krajeva gdje se već ratovalo i oni su tokom dva dana odlučivali i odlučili da njihova domovina dobije status federalne državne jedinice ravnopravne Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji i Crnoj Gori. BiH je nakon viševjekovne egzistencije pod tuđinskom vlašću, iako u svojoj teritorijalnoj i upravnoj cjelini, stekla državnost i uspostavila se kao federalna jedinica unutar demokratske Jugoslavije - kazao je Pejanović. 

Ističe da se tada BiH definisala kao državna federalna jedinica u kojoj će biti zagarantovana ravnopravnost svih naroda koji u njoj žive, a značajnu ulogu u uspostavljanju BiH kao ravnopravne jedinice u Jugoslaviji imao je Josip Broz Tito. 

- Tito je tada rekao da su narodi BiH masovno učestvovali u narodnooslobodilačkom ratu i zaslužuju federalnu državnu jedinicu unutar Jugoslavije, ravnopravnu Srbiji i Hrvatskoj. Spominjao je samo te dvije zemlje jer je od nih najviše ovisilo koliko BiH može biti u tom statusu. Drugo zasjedanje ZAVNOBiH-a 1944. godine održano je u svojstvu skupštine, a donijeta je poznata deklaracija o pravima građana BiH. Na trećem zasjedanju u Sarajevu 1945. godine ZAVNOBiH je preimenovan u Narodnu skupštinu. Ta Narodna skupština će potom donijeti odluku o izboru Ustavotvorne skupštine koja dva mjeseca kasnije donosi prvi Ustav BiH - podvukao je akademik. 

Pejanović se ukratko osvrnuo i na trenutnu političku situaciju u BiH i nerijetko osporavanje njene državnosti. 

- Dobro je dok ovi ultranacionalisti imaju šta osporavati. To im je jedina politika za koju znaju. Osporavali su i osporavat će, ali od toga nema ništa - naglasio je Pejanović. 

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj rekao je da se danas u mnogim dijelovima BiH stanovništvo ne prisjeća tog značajnog datuma za državu BiH. 

- Ona generacija koja kolektivno zaboravi na 25. novembar kao Dan državnosti BiH, ta generacija jedino može biti odgovorna za nestanak ove zemlje. Oni koji danas negiraju Dan državnosti, a primaju visoke plaće od države BiH, oni nikada neće uništiti ovu zemlju. Oni će samo davati doprinos da BiH jača - rekao je Škrijelj. 

Dekan Fakulteta političkih nauka Sead Turčalo je dodao da značaj ZAVNOBiH-a za kontinuitet državnosti BiH nikada nije dovoljno naglašen, ali je činjenica da su tog datuma udareni temelji za modernu državu BiH.

Predavanje Mirka Pejanovića organizirali su Univerzitet u Sarajevu i Fakutet političkih nauka. 

(Fena)