Naša stranka izrazila punu podršku Vladi KS

Predsjedništvo Naše stranke na sjednici je izrazilo punu podršku premijeru Kantona Sarajevo Edinu Forti, ministrima Srđanu Mandiću i Lejli Brčić, kao i ostalim članovima Vlade, za nastavak rada istim intenzitetom, saopćila je ta stranka.

  • Kategorija Politika
  • Objavljeno 11.10.2019 11:54
Na navedenoj šestoj redovnoj sjednici Predsjedništva Naše stranke, razmatrana je naime informacija o radu Vlade Kantona Sarajevo. 

Konstatovano je da je Vlada zatekla sistemske probleme u ključnim sektorima te da su u proteklom periodu prevaziđene brojne administrativne i finansijske prepreke i stvoreni preduslovi za značajne promjene u narednoj godini.

Naglasak je na pitanjima koja se direktno odnose na život građana. Osim što se sistemski radi na ulaganjima koja će povećati obim i kvalitetu usluge, istaknuti su i konkretni projekti, kao što su otvaranje Centra za dijalizu u Općoj bolnici, trajno rješavanje stambenog pitanja boračke populacije, daljnje unapređivanje i izgradnja infrastrukture za vrtiće.

U okviru reforme javnog saobraćaja, očekuje se nabavka novih trolejbusa, rekonstrukcija tramvajske pruge, reforma GRAS-a i bolja usluga. Bit će nastavljeni veliki cestovni projekti izgradnjom prvog dijela Prve transverzale kao prioritetom.

U narednoj godini počinje izgradnja biblioteke u Kampusu Univerziteta u Sarajevu, Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi te završetak radova na zgradi Akademije scenskih umjetnosti, što su ključni projekti za stvaranje ambijenta modernog obrazovnog i kulturnog grada. 

Kanton će osigurati preduslove za ostvarenje trajnog stanja čistoće nabavkom nove opreme, vozila, mobilijara te angažmanom novih radnika. Također, ulaže se u projekte koji dugoročno utiču na smanjenje zagađenja, nastavlja se rad i nabavka opreme za efikasnije mjerenje kvalitete zraka, uspostavljaju se adekvatne interventne mjere, nastavlja se toplifikacija javnih zgrada.

Komunikacija s građanima bit će dodatno unaprijeđena otvaranjem kontakt-centra i pokretanjem nove mobilne aplikacije. Ovakav vid komunikacije doprinosi i jačanju borbe protiv korupcije, za šta postoji čvrsto opredjeljenje ove vlade, navedeno je u saopćenju.

Na sjednici Predsjedništva Naše stranke razmatrana su i pitanja vezana za predstojeće lokalne izbore u BiH.

(Fena)