Održana konferencija: Učinimo gradove uključivim, sigurnim, otpornim i održivim

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana stanovanja, u ponedjeljak je u organizaciji Centra za podršku organizacijama (CENSOR), udruženja iz Tuzle održana konferencija pod nazivom „Učinimo gradove uključivim, sigurnim, otpornim i održivim“.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 10.10.2019 10:09
Panelisti/ce i moderatori konferencije bili su eminentni profesori sa Pravnog i Ekonomskog fakulteta, advokatice i predstavnici omladinskih udruženja iz Sarajeva, Tuzle, Zenice i Ključa. Konferencija je bila posvećena temama etažnog vlasništva, poreskih politika, novih poslova, kvaliteta urbanog stanovanja, socijalnog stanovanja i stambenih politika mladih.

Učešće u konferenciji je uzelo blizu 50 predstavnika/ca resornih ministarstava, uprava gradova/općina, jedinica lokalne samouprave, poslovne zajednice, organizacija civilnog društva i studenata iz Bihaća, Orašja, Sarajeva, Zenice i Tuzle. Finansijsku podršku aktivnostima CENSOR-a pružaju Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), i Olof Palme međunarodni centar (OPC), čija je predstavnica prisustvovala konferenciji.

CENSOR je konferenciju realizovao u saradnji sa partnerima iz švedske Unije stanara regije Aros Gävle i Udruženjem etažnih vlasnika iz Tuzle. Udruženje CENZOR je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja promovira unaprjeđenje kvalitete življenja i stanovanja u BiH usmjeravajući svoje akcije posebno prema mladim ljudima i inicirajući učesnički pristup svih relevantnih aktera u pravcu postizanja zajednički prihvatljivih rješenja.Centar za podršku organizacijama

Turalibegova 22/105, 75 000 Tuzla

Tel: 035 257 187, 061 186 243

e-mail: censorba@gmail.com

http://www.censorba.org/

http://holicob.ba/

FB CENSOR

(KKD)