Džumhur: Stanje nacije trenutno jedno od najvažnijih pitanja u BiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) organizovali su danas javnu diskusiju o izvještaju "Stanje ljudskih prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja u BiH".

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 18.07.2019 12:36
Kako je kazala predsjedavajuća Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH Nives Jukić izvještaj ima za cilj podizanje svijesti građana u segmentima prava iz ove oblasti, kao što su psihološki i fiziološki faktori seksualnosti, kontracepcija, zaštita od rodne diskriminacije, reproduktivno zdravlje i druge oblasti.  

- Ovakav izvještaj prvi put je urađen na prostoru BiH o temi koja se najčešće veže za prava žena, što nije tačno, jer je veoma bitna za cijelokupno društvo. Izvještaj je u fazi istraživanja, a ponovo ćemo se sastati kada budemo finalizirali preporuke - objasnila je Jukić. 

Predstavnica UNFPA Enida Imamović naglašava da je diskusija održana povodom Svjetskog dana stanovništva, koji je ove godine posvećen obilježavanju 25. godišnjice od Međunarodne konferencije o razvoju stanovništva u Kairu 1994. godine.

- Naglasak Svjetskog dana stanovništva je na potpunoj eliminaciji ili nula slučajeva maternalne smrtnosti, nezadovoljenih potreba za kontracepcijom i nasilja prema ženama i djevojčicama. Nijedna zemlja u svijetu se ne može pohvaliti da je dostigla sve ove ciljeve. BiH nema slučajeva maternalne smrtnosti, procenat nezadovoljenih potreba za kontracepcijom je devet posto, a čak svaka druga žena starosti 15 i više godina bila je barem jedanput u životu žrtva rodno zasnovanog nasilja - kazala je Imamović. 

Ombudsmenka za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur dodaje da je stanje nacije trenutno jedno od najvažnijih pitanja u BiH 

- Značajan faktor je pitanje populacije, odnosno gdje smo danas sa stanovništvom. Iako se pozivamo na statistiku popisa iz 2013. godine, određeni parametri UN-a ukazuju da će BiH do 2050. godine izgubiti više od 40 posto populacije. Ne radi se samo o većoj stopi mortaliteta od nataliteta, već i o pitanju odlaska stanovništva. Zbog toga je Institucija ombudsmena odlučila uaditi ovo istraživanje. Istraživanje bavi i efikasnošću mehanizama zaštite materinstva, a kroz taj mehanizam se želi ukazati na nejednak tretman porodilja u primanju naknade u Federaciji BiH - izjavila je Džumhur. 

Dodaje da maping koji je završen ukazuje da je BiH u značajnoj mjeri ukladila zakonodavstvo s međunarodnim standardima, što predstavlja dobru polaznu osnovu za napredak u ovoj oblasti, ali problemi nastaju u pristupima i procedurama, te u visokom stepenu izostanka preventivnog djelovanja. 

- Jako puno novca odlazi za reaktivna djelovanja, a mali dio sredstava se izdvaja za preventivna djelovanja. Prevencija je u cijeloj BiH jedna siva zona - zaključila je.  

Zaključci i smjernice istraživanja će odrediti koji bi trebali biti pravci djelovanja, te se očekuje da će zakonodavna tijela pozitivno reagovati na preporuke Institucije obudsmena. 

(Fena)