Isplata naknada za juni korisnicima socijalne zaštite u KS

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da će danas moći podići svoje naknade s tekućih računa kod odabranih banaka.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 11.07.2019 11:09
Resorno ministarstvo je za tu namjenu uplatilo 1.012.896,32 KM na ime naknada navedenim korisnicima za juni 2019.godine, saopćeno je iz Kantona Sarajevo.

Sredstva su izdvojena za 4.391 korisnika stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda.

(Fena)