Američka ambasada podržala aktivnosti Ureda za borbu protiv korupcije KS

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini podržala je aktivnosti Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo (KS) poduzete na polju prevencije i borbe protiv korupcije.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 17.05.2019 13:35
Predstavnice Ambasade SAD-a u BiH - političke savjetnice Courtney Kline i Dragana Gluhović, te INL program koordinatorica Lejla Begtašević-Rudalija posjetile su danas Ured za borbu protiv korupcije KS.

U razgovoru sa šefom Ureda Erduanom Kafedžićem istakle su podršku koju Ambasada SAD-a daje radu ovog Ureda, odnosno njegovim aktivnostima dosada poduzetim na polju prevencije i borbe protiv korupcije.

Kafedžić je zahvalio Američkoj ambasadi na podršci te podsjetio na koncept sadašnjeg djelovanja i budućih planiranih preventivnih antikoruptivnih procesa koje taj ured i Tim za borbu protiv korupcije uspješno implementiraju u cjelokupnom kantonalnom javnom sektoru.

Kako je istaknuto, četiri su osnovna elementa strateškoga odgovora na izazove koje predstavlja korupcija i to - sprečavanje, odnosno prevencija i suzbijanje korupcije, razvijanje svijesti o njenoj štetnosti te saradnja sa građanskim društvom i koordinacija aktivnosti.

Kao rezultate dosadašnjeg rada Ureda Kafedžić je istakao uspostavljanje baza podataka - Registra imenovanih lica Kantona Sarajevo – Online, Registar zaposlenih u javnom sektoru KS – Online, Bazu podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo – Online, Registra prijava korupcije, Registra rizika, Registra propisa, Registra rizičnih procesa, Bazu podataka o kontakt osobama iz institucija KS, Bazu podataka različitih analiza i Registra udruženja koja su registrovana u KS, saopćeno je iz Pres-službe KS.

(Fena)