CBBiH u prvom kvartalu ostvarila veću dobit nego u cijeloj prošloj godini

Centralna banka BiH zabilježila je prvom kvartalu dobit od 13,1 milion KM, a što je više nego što ja banka ostvarila u cijeloj prošloj godini.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 10.05.2019 10:11
Dobit središnje bh. monetarne institucije, kako pokazuje nerevidirani finansijski izvještaj, za oko 4,5 puta veća je nego u prvom kvartalu 2018. godine, kada je iznosila 2,8 miliona KM. 

U prošloj godini banka je imala dobit od 8,4 miliona KM, a na finansijski rezultat značajno su uticali novi međunarodni računovodstveni standardi IFRS 9 koje je Banka počela primjenjivati od 1. januara 2018., a zbog kojih je morala napraviti rezervacije za moguće kreditne gubitke u iznosu od 8,1 milion KM 

U prvom kvartalu ove godine, banka bilježi dobit po osnovu očekivanih kreditnih gubitaka u iznosu od 9,7 miliona KM, što je uticalo da dobit u prvom kvartalu ove godine bude značajno veća i da iznosi 13,1 milion KM. 

Dobit prije rezervacija iznosi 3,4 miliona KM i blago je smanjena u odnosu na isti period prošle godine. 

Izvještaj Banke pokazuje da su neto kamatni prihodi kao i neto prihodi od naknada i provizija približni prošlogodišnjim. 

Operativni troškovi banke blago su smanjeni u odnosu na isti period prošle godine, pri čemu su troškovi osoblja ostali na istom nivou.

(indikator.ba)