Tokom aprila komunalni redari 'Parka' imali 4.295 intervencija

Preduzeće "Park" dvadesetak dana na terenu u punom kapacitetu učestvuje u akciji čišćenja i uređenja koju je pokrenula Vlada Kantona Sarajevo, a osim radnika koji obavljaju te poslove na terene i kompletne mehanizacije, poslove nadzora i zaštite očišćenih površina svakodnevno vrši i kompletna ekipa "Parkovih" komunalnih redara.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 07.05.2019 10:54
Rad eko policajaca organiziran je u smjenama, tokom vikenda i praznika, a pored poslova zaštite i očuvanja javnih zelenih površina u redovnoj nadležnosti "Parka", nadzora i pregleda dječjih, sportskih i rekreativnih površina na području pet općina, u nadzor i obilazak terena toj ekipi dato je još dvadesetak lokacija koje su do sada u okviru akcije "Vrijeme je da čistimo" uredili i od otpada očistili radnici "Parka".

Ekipu "Komunalnih radara" čine 13 komunalnih redara, a još devet uposlenika iz pet radnih jedinica Sektora u opisu posla, između ostalog imaju i nadzor i kontrolu stanja dječijih i sportskih igrališta. 

U toku aprila, kada je i započeta akcija komunalni redari "Parka" imali su ukupno 4.295 intervencija, od čega su sačinili 218 zapisnika i službenih zabilješki, tri puta su izvršili kontrolni pregled, sačinili 243 obavijesti o prekršaju (parkiranje automobila na javnim zelenim površinama) i izvršili 3.831 pregled dječijih i sportskih igrališta.

Nakon evidentiranja onih koji čine prekršaj Zakona o komunalnoj čistoći, zapisnike ili službene zabilješke, sa fotografijama Služba komunalnih redara, obrađuje i dostavlja Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove na daljnje postupanje, a u skladu sa nadležnostima komunalni redar na mjestu događaja evidentira prekršioce Zakona o komunalnoj čistoći, vrši fotografisanje i obradu podataka, dok visinu novčane kazne za prekršaj određuje kantonalni komunalni inspektor Uprave za inspekcijske poslove u skladu sa Zakonom.

(Fena)