I dalje rizik za finansijska tržišta Evrope

Evropska agencija za vrijednosne papire i tržišta (ESMA) objavila je izvještaj o riziku za evropska tržišta vrijednosnih papira koji pokriva treći kvartal 2015. godine.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 22.12.2015 09:40
Izvještaj navodi da je nivo rizika i dalje visok u odnosu na posljednji kvartal - uključujući povišen rizik za investitore, infrastrukturu i usluge, kao i finansijski sistem u cjelini. 

Indikatori tržišnog rizika i dalje su "vrlo visoki", nakon kontinuiranog nagomilavanja u prethodnim kvartalima. Ključni pokretači rizika su okruženje niskih kamatnih stopa, visoka procjena aktive, potencijal sprečavanja širenja tržišta u nastajanju i fiskalna i politička zbivanja unutar EU. ESMA-ine procjene tržišnog rizika ostaju nepromijenjene "vrlo visoko". 

ESMA-ina procjena kreditnog rizika takođe ostaje nepromijenjena na vrlo visokom nivou. Rizik likvidnosti, još uvijek na nižem niovu, pod nadzorom je zbog intenziviranja pritisaka, dok opasnost od zaraze i operativni rizik ostaju nepromijenjeni na visokim i povišenim nivoima. 

Sistemski stres i dalje je na visokom nivou u trećem kvartalu 2015, vođen produženom nesigurnošću na tržištu uz suvereni dug u EU i rastuću zabrinutost za tržišna kretanja na tržištima u razvoju. Okruženje niskih kamatnih stopa i dalje vlada u EU dok tržišna kretanja na valutnim i robnim tržištima povećavaju zabrinutost zbog potencijalnih deflacijskih pritisaka. 

Makroekonomsko okruženje nudi povećanu neizvjesnost oko budućnosti monetarne politike u EU i SAD-u. Ovo bi, zajedno sa potencijalno tankom likvidnošću na nekim ranjivijim tržištima, moglo pojačati preokretanje u globalni rizik.

(indikator.ba)