Skupština KS sutra o razrješenju i potvrđivanju predsjednika skupština preduzeća

Na dnevnom redu sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, koja je najavljena za srijedu, je prijedlog odluke o razrješenju ali i potvrđivanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova skupština pet javnih i komunalnih preduzeća KS - Gradski saobraćaj, Rad, Park, ZOI 84, Sarajevo-šume.

  • Kategorija Politika
  • Objavljeno 26.02.2019 10:55
Zastupnici SKS će, po skraćenom postupku,  razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama KS“, kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU„Služba za zapošljavanje KS“ za 2019. godinu.

Također će biti razmotren i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš, te Prijedlog odluke o verifikaciji Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u JU "Bosanski kulturni centar KS".

Na dnevnom redu je i donošenje odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa KJKP "Sarajevogas" sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH, kao i donošenje odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 3,izgrađenog u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti s kupcima nekretnina.

Zastupnici će razmatrati i donošenje odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti s kupcima nekretnina.

Kako je iz Pres-službe KS najavljeno, bit će razmatran i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine KS, ali i izmjena Odluke o davanju saglasnosti o statusnoj promjeni Fonda KS za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida.

Na dnevnom redu je i Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2017. Godinu, kao i informacije o kantonalnim preduzećima Gras, Vodovod i kanalizacija, te informacija o stanju uzrokovanom poplavama na području KS.

(Fena)