Morankić: U 2019. godini nova zapošljavanja, uskoro i izgradnja vlastite poslovne zgrade

ASA osiguranje prošle godine ostvarilo je rast premije od preko 20 posto i otvorilo 28 novih radnih mjesta. Petu godinu zaredom ostalo je na poziciji lidera kada je u pitanju brzina isplate štete a otvaranjem poslovnice u Brčkom pokrilo je kompletno tržište BiH. Direktor ASA Osiguranja Feđa Morankić u razgovoru najavljuje nove proizvode, nova zapošljavanja i izgradnju vlastite poslovne zgrade.

  • Kategorija Intervju
  • Objavljeno 31.01.2019 13:37
Kako ocjenjujete poslovanje ASA Osiguranja u toku prethodne godine? Imali ste rast od oko 20 posto, kako to izgleda u brojkama kada je u pitanju i broj zaposlenih i širenje prodajne mreže?

Što se tiče poslovanja u 2018. godini možemo sa ponosom istaći da smo većinu postavljenih ciljeva i planova ostvarili, kako po pitanju ukupne premije osiguranja tako i po pitanju profitabilnosti i efikasnosti poslovanja. Naravno u skladu sa značajnim porastom premije, koji je iznad 20%, Društvo je realizovalo i plan zapošljavanja novih zaposlenih, te je tokom 2018. godine ASA Osiguranje postalo bogatije za 28 novih kolega.

Kada već spominjemo novozaposlene, napomenuo bih da smo mi u posljednjih 6 godina zaposlili više od 100 zaposlenih.

U toku prethodne godine radilo se intenzivno i na razvoju naše prodajne mreže. Otvorena je nova filijala u Banja Luci koja je ujedno i Glavna Filijala za RS. Zatim su otvorene poslovnice u Ključu, Sanskom Mostu, Živinicama, Gračanici i Lukavici. Važno je napomenuti da smo se u prošloj godini realizovali strateški plan ulaska na tržište Brčko Distrikta što je rezutiralo time da smo od 01.01.2019. godine zvanično počeli sa radom na području Brčko Distrikta. Možemo reći da smo sada, sa svojom mrežom poslovnica, pokrili kompletno tržište Bosne i Hercegovine.

Pet godina zaredom najbrži ste u isplati štete, što je iz ugla korisnika i najbitniji aspekat osiguranja. Koliko je ovo važan segment vašeg poslovanja?

Da, već 5 godina zaredom mi smo Društvo koje je lider u ovom segmentu. 2018. godinu smo završili sa procentom efikasnosti iznad 98% što znači da smo mi od svih rezervisanih šteta na dan 31.12.17.i prijavljenih šteta u 2018. godini riješili više od 98% predmeta.

Visok nivo ažurnosti, kao naše strateško opredjeljenje, nam omogućava kontinuirano visok nivo zadovoljstva naših klijenata, a istovremeno nam obezbjeđuje kvalitetnije poslovanje imajući u vidu da je menadžment šteta jedan od ključnih preduslova ze efikasno i profitabilno poslovanje.

Hoćete li nastaviti sa otvaranjem novih poslovnica i u narednom periodu? U kojim gradovima?

U svakom slučaju mi nastavljamo širiti mrežu naših poslovnica u narednom periodu. Naš fokus u narednom periodu će biti posebno usmjeren na teritoriju zapadne Hercegovine, tako da u 2019. godini planiramo pripremiti i realizirati otvaranje nekoliko poslovnica na područjima opština Čitluk, Ljubuški i Široki Brijeg.

Imate li u planu plasirati na tržište neke nove proizvode?

Da, imamo u planu. U 2019. godini planiramo na tržište plasirati proizvode: pravna zaštita klijenata, proizvode bolničkog liječenja po dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i proizvode kasko osiguranja mobilnih elektronskih uređaja. Na ovaj način širimo paletu naših proizvoda što će, nadamo se, dovesti do povećanja premijskog volumena, kvaliteta naših usluga i u konačnici većeg zadovoljenja naših klijenata.

Šta je strateški cilj ASA Osiguranja u narednom periodu? Postoje li neki segmenti koje ćete dodatno razvijati?

Strateški cilj ASA Osiguranja je biti najbolji domaći brend u osiguranju, da garantujemo kvalitet naših usluga, te da zadržimo stabilnost poslovanja što podrazumijeva postizanje još veće troškovne efikasnosti i još veće  profitabilnosti društva.

Također jedan od naših vrlo važnih ciljeva u naredna 24 mjeseca je da izgradimo vlastitu poslovnu zgradu u kojoj će pored ASA Osiguranja svoje poslovne prostore naći poliklinika Eurofarm i ASA Assistance, naša sestra kompanija koja upravlja tehničkim pregledima.

Kako ocjenjujete trenutni ambijent na tržištu siguranja u BiH? Često se čuju komentari da je broj osiguravajućih društava prevelik i da je tržište neuređeno. Kako to komentarišete?

Trenutno, tržište generalno ide u pravcu okrupnjavanja, Mi u ASA Osiguranju vjerujemo da ovakav trend doprinosi otvaranju novog prostora i novih mogućnosti za naše Društvo. Pomenuto okrupnjavanje je u manjoj ali ipak značajnoj mjeri doprinijelo na određen način konsolidaciji i uređenju tržišta. Ova činjenica ide u korist ASA Osiguranju obzirom da smo mi jedan od sudionika na tržištu koji nastoji poslovati na način da se ispunjavaju svi zakonom i podzakonskim aktima propisani uslovi i propisi.

Smatramo da će se trend okrupnjavanja nastaviti i u narednom periodu, kako u 2019. godini tako i u godinama koje dolaze.

Nedavno ste izjavili da će 2019. godina biti izazovna za poslovanje društava za osiguranje. Zbog čega? Šta će po vama biti najveći izazovi u 2019?

Ova godina će što se tiče izazova biti jednaka prethodnim godinama. Izazovi sa kojima se susreću osiguravajuća društva u prethodnim godinama i koji će se vjerovatno prenijeti i na narednu godinu jesu postojanje nelojalne konkurencije, nedovoljno uređeno tržište kao i slabo razvijena svijest stanovništva o potrebama za proizvodima osiguranja.

Za nas, u ASA Osiguranju, obzirom na visoko postavljene ciljeve ove, kao i prethodnih godina, izazov će biti da te ciljeve i dostignemo. Očekujemo da ćemo, bez obzira na prethodno navedene izazove, imajući u vidu naše zaposlene, naše interne snage kao i potencijal koji crpimo iz naše velike grupacije, ostvariti postavljene ciljeve odnosno realizovati plan investicija, realizovati plan premije osiguranja, realizovati zacrtani profit te plan zapošljavanja novih ljudi.

(biznisinfo.ba, https://www.biznisinfo.ba/morankic-u-2019-godini-nova-zaposljavanja-i-izgradnja-vlastite-poslovne-zg...)