Forto: Uštede počinju od premijerskog kabineta

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo danas odlučuju o budžetu KS za 2019. godinu, a promjene koje su predložene u proceduri kreiranja Prijedloga budžeta vidljive su i na poziciji Kabineta premijera, saopćeno je iz Press službe KS.

  • Kategorija Politika
  • Objavljeno 30.01.2019 11:30
U Nacrtu budžeta na ovoj poziciji planiran je iznos od 930.769 KM, a Prijedlogu budžeta taj iznos je smanjen za 447.880 KM tako da on sada iznosi 502.889 KM.

Umanjenje je nastalo nakon što je od tih sredstava 225.000 KM, sa stavke grantova pojedincima i neprofitnim organizacijama,  preraspoređeno na ministarstava i to: 75.000 na Ministarstvo zdravstva za potrebe Udruženja “Srce za djecu oboljelu od raka” - Roditeljsku kuću, 50.000 KM je prebačeno Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice za Projekt borbe protiv maloljetničke delikvencije, 70.000 KM je dato Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih te 30.000 KM je predviđeno kao Podrška nadarenoj djeci i omladini u oblasti sporta na poziciji Ministarstva kulture i sporta.

Plate u Kabinetu premijera bile su predviđene za 10 uposlenika, a u Prijedlogu budžeta one su smanjene na iznos za osam uposlenika što onemogućava bilo kakvo novo upošljavanje u ovom kabinetu.

Preostali iznos od 222.880 KM je u potpunosti izbrisan s budžetske pozicije Kabineta premijera.

U okviru tekućih grantova prema neprofitnim organizacijama 150.000 KM je preraspodijeljeno na poziciju Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za projekte rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i izgradnje vjerskih i kulturno-historijskih objekata.

Ove preraspodjele izvršene su na insistiranje premijera s ciljem odgovornijeg i transparentnijeg raspolaganja budžetskim sredstvima te zbog opravdane pretpostavke da će sredstvima namijenjenim za određene resore kompetentnije upravljati resorna ministarstva, saopćeno je iz Press službe KS.

(Fena)