Isović: Nema privilegiranih poreznih obveznika i zaposlenika

Šerif Isović na dužnost direktora Porezne uprave Federacije BiH (PUFBiH) imenovan je prije dva mjeseca.U svom prvom medijskom istupu, kaže da je njegov odnos prema poslu isti bez obzira na to hoće li dužnost obavljati 90 dana ili 14 godina.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 21.12.2015 10:05
- Cilj mi je pokrenuti stvari koje su potrebne i nužne. Bez obzira na to bio ja direktor ili neko drugi ova uprava treba i mora težiti ostvarivanju nužnih ciljeva: potpunoj primjeni važećih zakona, tačnom utvrđivanju i naplati poreznih obaveza, pravednosti, da nema privilegiranih poreznih obveznika i zaposlenika - potcrtava Isović.

On kaže da je postojeće stanje u Poreznoj upravi rezultat  rada u prošlosti te dodaje da  gotovo  nema segmenta za koji nema potrebe da se značajno promijeni ili unaprijedi.

- Može se slobodno zaključiti da je stanje u PU teško i složeno, da su se nagomilali značajni problemi koje treba hitno rješavati. Zabrinut sam za stanje u Upravi i mogu reći da ona u ovom trenutku ne može efikasno odgovoriti na sve obaveze i izazove - rekao je Isović.

Dodao je da, prema procjenama, siva  ekonomija u BiH iznosi  više od 30  posto ukupnog BDP-a  te da sprečavanje sive ekonomije zahtijeva sistemsko i sinergijsko djelovanje više subjekata i faktora.

- Teško je sprečavati sivu ekonomiju ako imate propise koji je na izvjestan način potiču. Primjera radi, ako imate zakon kojim se prijava radnika može vršiti u roku od sedam dana retroaktivno, tada imate značajan broj poslodavaca koji ovu mogućnost zloupotrebljavaju i obimno koriste tako što u svojim prostorima zbog inspekcijskih kontrola drže fiktivne ugovore o radu, bez datuma. Zbog ovih zloupotreba Porezna uprava je prošlog mjeseca uputila zahtjev da se izmijeni Zakon o registraciji, kontroli i naplati doprinosa tako da radnik može početi s radom tek nakon što poslodavac podnese prijavu radnika PU.

Imate u primjeni tri zakona kojima je propisana kazna za neprijavljenog radnika u različitim rasponima. Imate i Zakon o upravnom postupku, prema kojem trebate primijeniti nižu obavezu ako se time postiže cilj zakona, i Zakon o prekršajima, prema kojem se kao sankcija može izreći ukor, a izrečena kazna može se platiti u 50 posto izrečene kazne. Prema tome, sistemski se daje diskreciono pravo da se odlučuje po svom nahođenju. Ovakva zakonska rješenja ne samo da stavljaju obveznike u neravnopravan položaj već su zasigurno i izvor potencijalne korupcije, rekao Šerif Isović, direktor Porezne uprave FBiH.

(Fena)