Otvorena direktna e-mail adresa za prijavu korupcije u Kantonu Sarajevo

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo omogućio je građanima KS još jedan način prijave korupcije, i to putem direktne e-mail adrese: prijavikorupciju@uk.ks.gov.ba.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 10.01.2019 11:22
I ova aktivnost, prije svega, ima za cilj povećanje efikasnosti mehanizama za prijavu korupcije, ali i proširivanje već uspostavljenih mogućnosti za prijavu korupcije u Kantonu.

Iz Ureda pPodsjećaju da su dosada uspostavljena četiri mehanizama za prijavu korupcije u Kantonu Sarajevo, i to: obrazac za prijavu korupcije u šalter sali Kantona Sarajevo, aplikacija za on-line prijavu korupcije na stranicama Vlade Kantona Sarajevo i ministarstava, prijave direktno Timu Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, te prijave upućene putem protokola Kantona Sarajevo, odnosno poštom.

- Napominjemo da i ovaj kao i svi ranije uspostavljeni mehanizmi za prijavu korupcije imaju predviđenu mogućnost anonimne prijave - saopćio Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

(Fena)