Objavljen Javni konkurs za imenovanje direktora FUP-a

Javni konkurs za imenovanje direktora Federalne uprave policije objavljen je danas, nakon što je krajem novembra Nezavisni odbor Parlamenta FBiH donio odluku o raspisivanju konkursa za izbor novog direktora FUP-a.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 05.12.2018 11:37
Javnim konkursom je propisano da kandidat za direktora Uprave policije, između ostalog, treba da ima najmanje tri godine iskustva u činu glavnog inspektora ili višem činu.

Također je propisan i uvjet da nije bio član političke stranke niti je bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou niti je bio postavljen na bilo koju poziciju u organima vlasti od političke stranke u posljednjih pet godina. Isto tako, da nije, niti je bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u BiH u posljednjih pet godina.

Mandat direktora Uprave policije traje četiri godine i može se samo jednom uzastopno obnoviti. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama FBiH".

Inače, aktuelni direktor FUP-a Dragan Lukač je ranije najavljivao da će podnijeti ostavku zbog zdravstvenih razloga.

(Fena)