Veća sredstva za rad Kantonalnog suda Sarajevo u narednoj budžetskoj godini

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić i novoimenovani vršitelj dužnosti predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu Vladimir Špoljarić, sa saradnicima, razgovarali su jučer o radu tog suda, rezultatima te poteškoćama i izazovima s kojima se Sud suočava u radu.

  • Kategorija Vijesti
  • Objavljeno 08.11.2018 12:21
Jedan od ključnih problema u radu Kantonalnog suda, kako je navedeno, jeste rješavanje starih predmeta od kojih neki datiraju još iz 2013. i 2014. godine. To stvara pravni osnov za pokretanje tužbi za naknadu nematerijalne štete pred Ustavnim sudom BiH i Evropskim sudom za ljudska prava, zbog dužine trajanja sudskih postupaka.

Nenadić je istakao da Kantonalni sud ima svu neophodnu podršku Ministarstva pravde i uprave kao i Vlade KS u realizaciji svojih zakonskih zadaća kao i da se očekuje, prije svega, rješavanje starih predmeta i uredna realizacija novopristiglih predmeta na ovom sudu.

- Blagovremeni i hronološkim redom rješavani predmeti na Kantonalnom sudu sigurno će na direktan način doprinijeti smanjenju broja predmeta a time i sprečavanju velikih izdvajanja iz Budžeta KS. Radi se o isplati naknada aplikantima koje dodjeljuju ove sudske instance na ime nematerijalne štete - kazao je Nenadić.

Tim povodom je razgovarano o potrebama, odnosno podizanju kapaciteta Kantonalnog suda kroz nova zapošljavanja te osiguranje prostora i opreme za rad sudaca. Razgovarano je i o drugim potrebama Suda, u odnosu na izmjene zakonodavstva, te s tim u vezi obavezama Vlade i Ministarstva pravde i uprave koje se tiču razvoja pravosuđa u Kantonu Sarajevo.

Nenadić je naglasio da će Vlada KS, s ciljem povećanja efikasnosti Suda, a time i pravne i stvarne sigurnosti građana, planirati izdvajanje većih sredstava u narednoj budžetskoj godini za rad te pravosudne institucije, saopćeno je iz Press službe KS.

(Fena)