Skupština Kantona Sarajevo danas o povećanju osnovice plaća

Poslanici Skupštine Kantona Sarajevo će na sjednici koja je zakazana za danas razmatrati Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, kojim se povećava osnovica plaće na 310 KM, na zahtjev sindikalnih organizacija.

  • Kategorija Politika
  • Objavljeno 12.10.2018 09:05
Na dnevnom redu su i informacije o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP "Gras" i Uprave KJKP "Vodovod i kanalizacija" od 17. augusta do 1. oktobra.

Poslanici će razgovarati i o nacrtima strategija razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2018-2022. godina, za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanju sa sedmogodišnjim planom implementacije u Kantonu Sarajevo i Prijedlogu strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018-2022. godina.

Između ostalog, na dnevnom redu su izvještaji o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu, Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", Psihijatrijske bolnice, Apoteka Sarajevo, Doma zdravlja, Zavoda za bolesti ovisnosti, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za medicinu rada, Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Zavoda za zaštitu zdravlja studenata, Zavoda za sportsku medicinu, Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova za 2017. godinu, kao i prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na programe rada i finansijske planove tih institucija za 2018. godinu. 

Poslanici će razmatrati i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova Kamerni teatar '55, MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS, Muzej Sarajeva, Centra za kulturu, Historijskog arhiva, Muzeja "Alija Izetbegović" te kantonalnih javnih komunalnih preduzeća "Park", "Rad" , "Pokop", "Tržnice-pijace", "Toplane", "Sarajevogas" i  "Vodovod i kanalizacija" za 2017. godinu.

(Fena)