Dunović Ustavnom sudu FBiH uputio dva zahtjeva za ocjenu ustavnosti

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović uputio je danas Ustavnom sudu Federacije BiH dva zahtjeva za ocjenu ustavnosti sa zahtjevima za donošenje privremene mjere.

  • Kategorija Politika
  • Objavljeno 05.07.2018 13:11
Dunović je uputio Zahtjev za ocjenu ustavnosti i Zahtjev za privremenu mjeru Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, te Zahtjev za ocjenu ustavnosti i Zahtjev za privremenu mjeru Zakona o radu FBiH, saopćeno je iz Kabineta potpredsjednika FBiH.

Potpredsjednik Dunović je mišljenja da se dijelom Zakona o zdravstvenom osiguranju osporavaju prava građana, a posebno osjetljivih kategorija društva, kao što su trudnice, porodilje i bolesne osobe na obavezno zdravstveno osiguranje (dio odredbi člana 19. tačka 12. Zakona).

Postojećim Zakonom se propisuju posebni rokovi isključujuće prirode sa trajnim dejstvom, s obzirom na gubitak prava na sticanje statusa osiguranika obaveznog zdravstvenog osiguranja. To znači da, ukoliko radniku kojem je prekinut radni odnos, u propisanom roku (30 dana) ne bude uručeno rješenje o prestanku radnog odnosa i popratna dokumentacija, čime mu je onemogućena prijava na evidenciju nezaposlenih u tom istom datom roku, taj radnik trajno gubi pravo na obavezno zdravstveno osiguranje i zaštitu sve dok je u statusu nezaposlene osobe.

Postojeći Zakon ne pravi izuzetak ni kod osjetljivih kategorija društva kao što su npr. trudnice, porodilje ili bolesne osobe. Ovakve vrste ograničenja u potpunosti su diskriminatorne prema svim građanima Federacije BiH, a osjetljivim kategorijama društva ne pružaju nikakvu zaštitu, te su i u suprotnosti sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima.

Kada je riječ o Zakonu o radu, potpredsjednik Dunović smatra da su trenutnim Zakonom diskriminirane određene kategorije radnika, te im je oduzeto pravo na sindikalno organizovanje. Posljednji primjer je diskriminacija ljekara u Tuzlanskom kantonu, te nedavna u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Ljekarima i stomatolozima se nije željela priznati reprezentativnost sindikata, te su svoja prava morali tražiti na način da su podnosili kolektivne ostavke, navodi se u saopćenju.

(Fena)