Skupština KS po hitnom postupku razmatra izmjene i dopune Budžeta

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo danas će po hitnom postupku razmatrati izmjene i dopune Budžeta KS za 2018. godinu, kao i izmjene i dopune Zakona o komunalnim taksama.

  • Kategorija Politika
  • Objavljeno 25.06.2018 12:15
Na dnevnom redu sjednice Skupštine KS je i Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone, kao i   Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.

Pred zastupnicima je i Nacrt o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te Nacrt  zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS.

Također će biti razmatran Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2018. godinu i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2018. godinu.

U okviru ovog Prijedloga  Kolegij Skupštine će razmatrati nabavku aparata i trakica za terapiju djece dijabetičara.

Tim povodom,  zastupnicima se obratio i predsjednik Saveza dijabetoloških udruženja u BiH prim.dr. Midhad Mujić koji je tražio da troškove za nabavku aparata i trakica za šećer snosi Zavod zdravstvenog osiguranja KS, a ne korisnici.

(Fena)