Agencija za bankarstvo FBiH izvršila promjenu zaštitnog znaka

Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA) je odlukom Upravnog odbora FBA od 8.maja ove godine izvršila promjenu zaštitnog znaka Agencije.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 16.05.2018 10:37
Iz FBA navode da intenzivna komunikacija sa subjektima bankarskog sistema, međunarodnim partnerima i institucijama uključuje i upotrebu jasnog i prepoznatljivog vizualnog identiteta FBA, uz uvažavanje tehničkih pitanja i potrebe efikasne primjene zaštitnog znaka i vizualnog identiteta.

Iz Agencije podsjećaju da se u skladu sa Zakonom o Agenciji za bankarstvo FBiH i drugim propisima koji uređuju nadležnost FBA, poduzimaju aktivnosti na jačanju stabilnosti i razvoju supervizije subjekata bankarskog sistema. Razvoj supervizije uključuje i intenzivna usklađivanja pristupa i regulatornog okvira sa principima prudencijalne supervizije, postupanje po obavezama koje proizlaze iz međunarodnih standarda, najbolje prakse i procesa približavanja EU.

(Fena)