Belamionix i Općina u jednom projektu: Gradačac dobija garažu i tržni centar

Jedan od većih domaćih trgovinskih lanaca, brčanski Belamionix, zajedno s Općinom Gradačac gradit će Gradsku garažu i tržni centar sa parkingom u centru grada, na prostoru između Gradačačkog sajma i tržnice.

  • Kategorija Ekonomija
  • Objavljeno 16.04.2018 14:03
Naime, Općina Gradačac je neposrednom pogodbom prodala suvlasnički dio oko tri petine parcele na kojoj je predviđena gradnja Gradske garaže sa tržnim centrom za 1.065.000,00 KM. Ostatak zemljišta je ostao u vlasništvu općine. 

Nakon objave javnog oglasa i provedene procedure javnog nadmetanja-licitacije 11.04.2018. godine, na poziv se prijavio samo jedan zainteresovani subjekt, firma Belamionix sa kojim će se potpisati Ugovor o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine a kasnije i Ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice. 

Općina Gradačac će na parceli graditi Gradsku garažu a Belamionix na garaži Tržni centar sa parkingom. 

(indikator.ba)