Vijeće naroda RS-a danas o vetu Bošnjaka na Zakon o pravobranilaštvu

Vijeća naroda RS-a razmatrat će danas veto Kluba Bošnjaka na Zakon o Pravobranilaštvu RS-a.

  • Kategorija Politika
  • Objavljeno 11.01.2018 11:58
Potpredsjedavajući Vijeća iz reda bošnjačkog naroda Kemo Čamdžija pojasnio je ranije da su bošnjački delegati u Vijeću naroda 22. decembra 2017. pokrenuli pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na ovaj zakon, jer njime nije definisana nacionalna zastupljenost u okviru Pravobranilaštva RS-a.

- Zakonom ni u jednom članu nije definisano koliko Bošnjaka treba da bude u strukturi zaposlenih u Pravobranilaštvu. Zakonom je trebalo da se definiše to pitanje i podzakonskim aktom odredi način i struktura zaposlenih. Amandmanom smo ukazali na taj nedostatak u Zakonu o Pravobranilaštvu i očekujem da ga podrži Vijeće naroda - rekao je Čamdžija.

Ukoliko dogovora ne bude na Vijeću naroda, o ovom pitanju izjašnjavat će se Zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine. Ako ni tada ne bude saglasnosti o zahtjevu Kluba Bošnjaka, konačnu riječ o Zakonu o Pravobranilaštvu RS-a dat će Ustavni sud RS-a.

Šef Kluba Srba u Vijeću naroda Pero Petrović ranije je tvrdio da je neosnovan veto Kluba Bošnjaka na Zakon o Pravobranilaštvu RS-a, koji je usvojen u entitetskom parlamentu 13. decembra 2017.

(Fena)