Sanjin Arifagić: Već se javila 54 investitora iz 20 zemalja sa 5 kontinenata

O ciljevima projekta USAID-a "Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju BiH" donosi razgovor sa šefom projekta Sanjinom Arifagićem.

  • Kategorija Intervju
  • Objavljeno 20.12.2017 10:24
Prvo pitanje je bilo kako će i šta raditi na promociji, stimulaciji i podršci investicijama bh. dijaspore.

- Bosanskohercegovačka dijaspora predstavlja ogroman potencijal za razvoj zemlje. Skoro dva miliona ljudi širom svijeta vode porijeklo iz BiH i taj finansijski, ljudski i društveni kapital je gotovo neiskorišten. Dijasporu najčešće spominjemo u kontekstu doznaka koje svake godine šalju u domovinu, a samo tokom prošle godine na taj način je ušlo više od 3,5 milijardi KM. Ali, taj potencijal je mnogo značajniji ako ga nešto šire posmatramo. Investicije, u kombinaciji s poslovnim vezama, poznavanjem tržišta i ekspertizom koju ti ljudi imaju, mogle bi imati transformacijski učinak na razvoj cijele zemlje. Mogu biti i najbolji ambasadori svoje zemlje i u razgovoru s drugim, stranim investitorima.
 
Moram reći da je dijaspora već prisutna u privatnom sektoru u BiH. Imali smo priliku posjetiti desetine kompanija koje su osnovali članovi bh. dijaspore koji investiraju desetine miliona u razvoj i zapošljavaju stotine ljudi širom naše zemlje. Pa i najveća privatna kompanija u BiH, „Prevent", rezultat je investicije bh. iseljenika. Međutim, potencijal dijaspore je puno veći i postavlja se pitanje kako stimulirati i druge da pokrenu biznis ovdje. Jednostavno, mi smo mala zemlja i ne možemo priuštiti sebi da ignoriramo ljudski, finansijski i društveni kapital koji dijaspora nedvojbeno ima.
 
Glavna usmjerenja 
 
Kada je u pitanju USAID i projekt koji realiziramo, imamo tri glavna usmjerenja. To su zagovaranje javnih strategija koje bi se fokusirale na poslovni kapacitet dijaspore, zatim direktna podrška investitorima kroz tehničku podršku i programe dodjele bespovratnih sredstava. Konačno, tu je i kreiranje alata za uvezivanje dijaspore i domaćeg privatnog sektora poput pokretanja platforme Diasporainvest.ba i podizanja i jačanja Biznis centra bh. dijaspore.
 
Osigurana su za te namjene 5,2 miliona dolara za pet godina. Na koji način će se usmjeravati sredstva?  
 
- Dio sredstava se realizira kroz grant programe, gdje smo okončali već jedan javni poziv, a planiramo svake godine raditi po dva ciklusa dodjele sredstava za projekte i biznis inicijative. Naredni poziv će biti otvoren već tokom marta 2018. godine. Tu su i različiti oblici tehničke podrške firmama i savjetodavnih usluga u oblasti certifikacija, razvoja proizvoda i usluga, optimizacije proizvodnje, obuke zaposlenih i drugih vrsta podrške za dijasporske kompanije iz sektora drvoprerađivačke i metaloprerađivačke industrije, poljoprivrede, turizma, energetike i informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Dio sredstava će, također, biti usmjeren na umrežavanje domaćeg privatnog sektora s našom poslovnom dijasporom kako bismo potpomogli ostvarivanje poslovnih veza. Proteklog mjeseca pokrenuli smo i našu online platformu diasporainvest.ba, koja će omogućiti povezivanje i identifikaciju potencijalnih partnera i prije samog susreta.
 
Cilj je i da dijaspora bude aktivnija kao glas koji će zagovarati više reformi. Na šta se konkretno misli?
 

- Mislimo konkretno na usmjeravanje dijaspore na ekonomska pitanja. Šta su im prepreke za ulaganje u BiH, šta su prednosti? Razgovaramo s ljudima koji su već investirali u BiH i pokrenuli biznis o iskustvima, dobrim i lošim, te im namjeravamo pomoći da formuliraju preporuke, čija bi provedba sigurno dodatno olakšala dolazak nove generacije investitora iz dijaspore. Nedavno osnovano Savjetodavno vijeće investitora iz bh. dijaspore će uskoro pružiti i konkretne prijedloge politika u ovim oblastima.
 
Navedeno je da će postojati izazovi kao što su korupcija i težak poslovni ambijent, kako se "boriti" protiv toga?
 

- To je odlično pitanje i česta tema u razgovoru s investitorima. No, moram reći da su u najvećem broju slučajeva iskustva koja investitori iz dijaspore imaju u BiH pozitivna. To ohrabruje, s obzirom na to da ti ljudi obično dolaze s bogatim poslovnim iskustvom stečenim u najrazvijenijim zemljama EU, u SAD, Kanadi i drugdje. Često ističu da su porezi ovdje niži nego u zemljama iz kojih su došli, te da je ljudski kapital koji imamo u BiH zaista konkurentan, posebno u određenim sektorima. Naravno, problema ima, ali se stječe dojam da negativna iskustva imaju daleko veći odjek u javnosti nego pozitivni primjeri, kojih je zaista pregršt. Prije nekoliko dana razgovarali smo s našim ljudima, investitorima iz Njemačke, koji su odlučili da prebace biznis u BiH. Ljudi ne kriju iznenađenje da su ih mnogi odgovarali od toga, navodeći probleme korupcije i teškog poslovnog ambijenta, no oni ističu da su uspjeli pronaći investicijsku lokaciju, registrirati firmu, kupiti zemlju, izgraditi proizvodnu halu, prebaciti mašine i zaposliti i obučiti skoro 50 ljudi za nešto manje od 8 mjeseci.
 
Otvoren je proteklih dana i Biznis centar bh. dijaspore u Sarajevu. 
 
- U njemu su, osim našeg tima, smještene i partnerske organizacije "Naša perspektiva" i "Restart". Glavna uloga je podrška investitorima, poslovno savjetovanje, te realizacija edukacijskih i informativnih događaja.
 
Kakve su do sada reakcije iz dijaspore? 
 
- Sudeći prema dosadašnjim iskustvima, veoma dobre. Samo tokom prvog poziva za dodjelu grantova javila su nam se 54 potencijalna investitora iz 20 zemalja sa pet kontinenata, što svjedoči o interesu i rasprostranjenosti naše dijaspore. Imali smo niz kontakata, upita za saradnju, planiramo posjete drugim zemljama, trenutno podržavamo 4. biznis forum bh. dijaspore 27. decembra u Tuzli. Niz je investitora koji su najavili dolazak. Naša mreža se širi i vjerujemo da je dijaspora prepoznala našu iskrenu namjeru - učiniti domovinu njihovom narednom poslovnom destinacijom.
 
Podrška za 140 kompanija
 
Namjeravate podržati 140 kompanija, prema kojim kriterijima? 

 
- Program dodjele bespovratnih sredstava je usmjeren na mala i srednja preduzeća, novoosnovana ili ona koja su registrirana u posljednje tri godine. Uvjet je ulog investitora koji mora biti minimalno jednak podršci koju traže, ali na kraju je nivo investicije, inovativnost, nova radna mjesta i izvediv biznis plan ono što najviše uzimamo u obzir prilikom izbora. Svakako, preduzeće mora imati i relevantnu vezu s dijasporom. To nije jedini način na koji možemo pomoći, te pozivam investitore koji imaju poslovne prijedloge da nam se jave.
 
Dođite da razgovaramo!

(biznis.ba)