Ispoštovati presudu Evropskog suda za ljudska prava o deviznoj štednji

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo vanjskih poslova da pripremi i Vijeću ministara dostavi Prijedlog odluke o osnivanju ekspertne grupe za praćenje izvršenja presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Ališić i drugi.

  • Kategorija Politika
  • Objavljeno 15.10.2015 16:49

Ekspertska grupa će predlagati korake koje Bosna i Hercegovina treba da poduzme kako bi se osiguralo uspješno izvršenje ove presude u korist bosanskohercegovačkih državljana.

U Ekspertnoj radnoj grupi bit će predstavnici državnih ministarstava finansija i trezora, pravde i vanjskih poslova, Ureda zastupnika Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava, entitetskih ministarstava finansija i Direkcije za finansije Brčko Distrikta BiH.

Ove zaključke Vijeće ministara BiH donijelo je tokom razmatranja Informacije Ministarstva vanjskih poslova u vezi s presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Ališić i drugi po zaključku 21. sjednice Vijeća ministara BiH. 

Predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša Amila Omersoftić za KKD je rekla da pozdravlja uključivanje Vijeća ministara u ovu problematiku, te da smatra da je to dobar korak. "Međutim, iznenađena sam da niko iz našeg Udruženja nije kontaktiran po ovom pitanju, jer mi smo najbolje upućeni u ovu problematiku", kaže Omersoftić. "Budući da se radi o ličnoj imovini građana, mi smo obavjestili Komitet ministara Vijeća Evrope da ćemo od 01. decembra tražiti pojedinačne zahtjeve za izvršenje presude od strane Slovenije."

Ona je dodala da vjeruje da Vijeće ministara neće napraviti pogrešne korake u ovom procesu te da će štedišama obezbjediti potrebnu dokumentaciju kako bi na kraju došli do svog novca, a BiH izbjegla da u ime Slovenije vraća njihove dugove. 

(kupujmodomace.ba)